Memorandum o saradnji sa JU Dom starih Nikšić

JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom Nikšić i JU Dom starih Nikšić, potpisali su sporazum o saradnji na realizaciji stručnog usavršavanja i obavljanja praktičnog rada zaposlenih. Sporazum će omogućiti stručnim radnicima, stručnim saradnicima i saradnicima iz Doma starih "Nikšić" da borave u JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom Nikšić kako bi na osnovu uvida u neposredan rad sa korisnicima i razmjenu iskustva mogli dodatno da se edukuju. Navedeni Sporazum je početak dobre saradnje, koja se u daljem procesu planira dodatno oplemeniti zajedničkim aktivnostima od obostranog interesa.

Saradnja sa Centarom "Vladimir Nazor" Sarajevo i Centrom za slušnu i govornu rehabilitaciju i sastanak sa Opštinom Nikšić

U radu ustanova kao što je JU Dnevni centar Nikšić, na putu unaprijeđenja kvaliteta rada i kvaliteta života naših korisnika, pored osnovnih, jedna od značajnijih aktivnosti je učešće u različitim raspodjelama grantova kao jednom od dodatnih načina u realizaciji ideja.
Tim povodom, na naše zadovoljstvo, juče smo sa našim dugogodišnjim prijateljima i partnerima iz Cetra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju “Vladimir Nazor” i Centra za slušnu i govornu rehabilitaciju Sarajeva, koji imaju veliku tradiciju u poslu kojim se bavimo, obavili sastanak sa potpredsjednikom Opštine Nikšić, Mitrom Goranovićem i njegovim saradnicima i upoznali ih sa planiranom saradnjom sa pomenutim Ustanovama.
Saradnja sa Centrom Vladimir Nazor je već dala velike benefite kroz zajedničku realizaciju projekta IPA fondova, kroz unaprjeđenje kvaliteta rada Dnevnog centra NIkšić.
Period smanjenja efekata pandemije daje nam šansu za ponovnim povezivanjem, te je na inicijativu stručnog tima Opštine Nikšić, ponovo uspostavljen kontakt, sve u cilju realizacije projekata koji će imati veoma značajne efekte, po kojima će opština Nikšić biti prepoznata u zemlji i regionu po kvalitetu socijalne zaštite.
Pored potpredsjednika Opštine Nikšić, Mitra Goranovića, sastanku su prisustvovali Dejan Ivanović, sekretar Sekretarijata za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje Opštine Nikšić i Ratko Tadić, zamjenik sekretara Sekretarijata za finansije i preduzetništvo.
Ispred Cetra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju “Vladimir Nazor”, sastanku su prisustvovali: prof. Maida Ibrizović, direktorica, dr.sc Zulfo Ahmetović, pomoćnik direktora I Zijo Ćatić, prof.predškolski odjel “More nade”.
U ime Centra za slušnu i govornu rehabilitaciju Sarajeva, sastanku su prisustvovali: dr sc. Meliha Povlakić – Hadžifendić, direktorica, prof.dr Naim Salkić i Aldžić Emina, bachelor logopedije I audiologije.

Literarni konkurs "Dajem ti krila da poletiš"

Literarni konkurs "Dajem ti krila da poletiš" za učenike osnovnih škola od petog do devetog razreda.

III Iskustveno - edukativna grupa podrške za roditelje

U organizaciji stručnog tima Dnevnog centra, dana 07.11. 2022 god, održana je treća iskustveno-edukativna grupa podrške za roditelje. Raduje nas što je broj roditelja iz susreta u susret veći.
Sastanak pomenute grupe je vodio psiholog Radovan Pejović.