Potpisan ugovor sa JU Dom učenika i studenata "Braća Vučinić" Nikšić

U cilju poboljšanja usluga Dnevnog centra, u dijelu koji predstavlja ishranu korisnika, zbog adekvatnijih normi koje ispunjava kuhinja JU Dom učenika i studenata „Braća Vučinić“ Nikšić, JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom Nikšić, potpisao je ugovor sa pomenutom ustanovom.
Koristimo priliku da se još jednom zahvalimo našem dugogodišnjem partneru JPU „Dragan Kovačević“ sa kojim smo morali prekinuti odličnu saradnju jer hrana iz njihove kuhinje nije odgovarala starosnoj strukturi naših korisnika.
 

Posebna zahvalnost za dosadašnju saradnju sa JPU “Dragan Kovačević” Nikšić

JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom – Nikšić, na čelu sa direktorom Radovanom Dragnićem, iskazali su posebnu zahvalnost za dosadašnju saradnju sa JPU “Dragan Kovačević” Nikšić kao I spremnost za njeno dalje unaprijeđenje u pogledu socijalne inkluzije.


Osnovna obuka za pružanje usluge savjetovanja za djecu sa smetnjama i teškama u razvoju

Dio strunog tima naše Ustanove, prisustvovao je dvodnevnoj “Osnovnoj obuci za pružanje usluge savjetovanja za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju”, održanoj 19. I 20. marta 2022 godine u Pljevljima. Obukom je dio stručnog tima bliže upoznat sa osnovama i principima savjetodavno-terapijskih i socijalno-edukativnih usluga socijalne i dječije zaštite.

Svjetski dan osoba sa Daunovim sindromom

Posebna zahvalnost Lokalnoj samoupravi Opština Nikšić

JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom – Nikšić, na čelu sa direktorom Radovanom Dragnićem, iskazali su posebnu zahvalnost Lokalnoj samoupravi Opština Nikšić, na čelu sa predsjednikom Markom Kovačevićem, za posvećenost u poboljšanju kvaliteta rada i senzibilitet za posao koji obavljamo.