Prva Nacionalna dječija SOS linija u Crnoj Gori

VIZUALI 2020 05 30 Nacionalna SOS linija FOTO 2 c VIZUALI 2020 05 30 Nacionalna SOS linija FOTO 1 c

Ministarstvo rada i socijalnog staranja je u decembru 2018.godine, u cilju pružanja podrške djeci i mladima Crne Gore da slobodno i anonimno govore o svojim problemima, strahovima i sumnjama uspostavilo uslugu Nacionalna SOS dječija linija. Nacionalna dječija SOS linija je licencirana, savjetodavna telefonska usluga, čiji su osnovni principi anonimnost, povjerljivost, besplatnost i dostupnost. Pružalac ove usluge je JU Dječiji dom "Mladost" Bijela, koji je svoje višedecenijsko iskustvo u radu sa djecom i porodicama stavio u službu podrške djeci i mladima kroz savjetodavni rad u zaštiti od zlostavljanja i zanemarivanja kao i prevencije svih oblika nasilja. Djeci koja se obraćaju za pomoć zagarantovana je diskrecija. Za vrijeme trajanja pandemije koronavirusa, u okviru kampanje #OstaniDoma, proširena je usluga Nacionalne linije i omogućeno je svakom djetetu u Crnoj Gori da dobije psihološku podršku i savjete u vezi s virusom Covid-19. Nacionalna SOS dječija linija u Crnoj Gori dio je SOS dječijih linija koje je Evropska komisija uspostavila u većini zemalja EU i sve imaju isti broj: 116-111. U cilju unapređenja ove usluge, novim Planom transformacije Dječjeg doma ”Mladost” Bijela 2020-2024 planirano je da besplatna savjetodavna telefonska linija bude na raspolaganju djeci Crne Gore tokom cijele godine.

Počeli smo rad sa korisnicima, strogo poštujući definisane mjere

Mjere zaštite u trenutnim epidemiološkim okolnostima COVID – 19

U cilju organizacije dozvoljenog rada u trenutnim epidemiološkim okolnostima COVID – 19 i smanjenja rizika od mogućeg inficiranja, odnosno prenošenja virusa COVID – 19 tokom prijema i boravka korisnika, JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom Nikšić je poštujući preporuke Instituta za javno zdravlje Crne Gore, definisala Mjere zaštite u trenutnim epidemiološkim okolnostima COVID – 19 koje su usvojene na Upravnom odboru.

 

pdfMjere zaštite COVID - 19

 

Posjeta JPU "Dragan Kovačević" Nikšić

61220 159U toku su pripreme za početak rada. U cilju razmjene iskustava u vezi sa primjenom smjernica i preporuka za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID – 19 koje propisuje Institut za javno zdravlje, danas smo obavili posjetu JPU „Dragan Kovačević“ Nikšić i razgovarali sa direktoricom Radmilom Backović kako bi se detaljnije upoznali sa organizacijom rada u pomenutim okolnostima. Ovom prilikom, Dnevnom centru su poklonjena određena dezinfekciona sredstva.  

Tokom prethodnih dana obišli smo naše korisnike i ovom prilikom njihovim roditeljima uručili Individualne planove rada

Jezik

Traži