Sastanak Savjeta za socijalnu zaštitu djece i mladih sa smetnjama u razvoju

U sklopu aktivnosti projekta “Nove usluge socijalne zaštite za poboljšan kvalitet života” koji JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom Nikšić realizuje u partnerstvu sa JU Centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju “Tisa” Bijelo Polje, održan je četvrti sastanak Savjeta za socijalnu zaštitu djece i mladih sa smetnjama u razvoju. Projekat ko – finansiraju Evropska unija i Vlada Crne Gore u sklopu Programa EU i CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu.