Kamp sa korisnicima i roditeljima- primjena ART okupacije

 
 
U toku realizacije projekta „Nove usluge socijalne zaštite za poboljšani kvalitet života“, JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom Nikšić je u saradnji sa JU Centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju „Tisa“ iz Bijelog Polja, organizovao kamp za korisnike i roditelje u Etno selu Montenegro.
Stručni tim pomenutih Ustanova, koji je na prethodnom kampu edukovan za primjenu ART okupacije, prezentovao je roditeljima nove metode rada koje će biti primjenjivane u radu sa korisnicima u narednom periodu. Korisnici i roditelji aktivno su učestvovali u radionicama ART okupacije koje se odnose na:
 
- Rad sa vunom i svilom
- Izradu nakita
- „dekupaž“ tehniku
 
Projekat ko-finansiraju Evropska unija i Vlada Crne Gore u sklopu Programa EU i CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu.

Projekat "Nove usluge socijalne zaštite za poboljšan kvalitet života" - Prilog RTVNK

Kamp ART okupacija - DC Bijelo Polje i DC Nikšić

U okviru projekta "Nove usluge socijalne zaštite za poboljšan kvalitet života" koji je u sklopu Programa EU i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu, održana je trodnevna edukacija za deset zaposlenih iz JU Centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju "Tisa" iz Bijelog Polja i JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom Nikšić, iz oblasti ART okupacije. Projekat kofinansiraju Evropska unija i Vlada Crne Gore.

Ljetovanje korisnika - Odmaralište "Lovćen Bečići"

Korisnici naše Ustanove su tradicionalno, i ove godine, imali organizovano sedmodnevno ljetovanje u JU za odmor i rekreaciju djece „Lovćen Bečići“, u vremenskom periodu od 29.06 – 05.07.2020 god. Ovom prilikom, korisnike je posjetila i direktorica Radojka Koprivica.

Mjere koje su preduzete u JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom Nikšić, u vezi pandemije COVID – 19

 • Zabranjen je ulaz svim licima osim zaposlenih i korisnika, sa jasno istaknutim obavještenjem na ulazu o zabrani ulaska, obavezi nošenja maske i obaveznoj dezinfekciji ruku.
 • Na ulazu je postavljena barijera za dezinfekciju obuće sa propisanim sredstvom za dezinfekciju.
 • Prilikom ulaska korisnika i zaposlenih, ovlašćeno lice medicinske struke vrši mjerenje bezkontaktnim toplomjerom.
 • Nakon mjerenja temperature, prilikom ulaska vrši se dezinfekcija ruku,
 • Nakon ulaska se odlaže obuća u kojoj je korisnik/zaposleni došao, na predviđeno mjesto, a obuva obuća za boravak u Dnevnom centru.
 • Zaposleni su dužni nosisti zaštitnu masku u prostorijama Dnevnog centra.
 • Zaposleni su dužni održavati propisanu fizičku distancu ukoliko je to moguće.
 • Zaposleni su dužni, ukoliko dođe do kontakta sa korisnicima, da izvrše dezinfekciju ruku, korisnicima i sebi.
 • Sve prostorije su snadbjevene sredstvima za dezinfekciju ruku, koja su postavljena na istaknutim mjestima.
 • Dezinfekcija podova se vrši dva puta u toku dana paročistačem (90 stepeni C) i propisanim sredstvom za dezinfekciju.
 • Dezinfekcija kvaka i radnih površina se vrši tri puta u toku radnog vremena propisanim sredstvom za dezinfekciju.
 • U Dnevnom centru je određena prostoriija za izolaciju, ukoliko se pojavi sumnja na simptome COVID-19, u toku boravka u centru, u koju se izdvaja lice sa simptomima do momenta odlaska iz Ustanove, kroz poseban izlaz.
 • Na kraju radne sedmice, vrši se generalna dezinfekcija prostorija Dnevnog centra.
 • Dvorište Dnevnog centra je dezinfikovano od strane službe JP Vododvod Nikšić.

Jezik

Traži