Projekat Javni rad "Personalni asistent"

191121 2000

Posredstvom projekta Javni rad „Personalni asistent“ koji finansira ZZZCG, JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom Nikšić je radno angažovao deset personalnih asistenata na vremenski period od četiri mjeseca, čime smo željeli unaprijediti kvalitet u pružanju usluga našim korisnicima.

Organizovana akcija čišćenja obale rijeke Zete - Televizija Nikšić

Organizovana akcija čišćenja obale rijeke Zete

Kažu da „prirodu nismo naslijedili od predaka, već smo je pozajmili od potomaka“ i da kao pojedinci najmanje što možemo doprinijeti u očuvanju životne sredine u kojoj živimo, da se bar odgovorno odnosimo prema prema njoj, odlažući otpad na posebno predviđena mjesta. Međutim, takvi savjeti, nažalost, nijesu usvojeni u bližoj okolini sektora B naše Ustanove, tačnije uz jedan dio obale rijeke Zete koji je ispod Dnevnog centra, već smo se suočavali sa stalnim problemom odlaganja veće količine otpada. Stoga je JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom, zajednički sa svojim korisnicima i u saradnji sa Sekretarijatom za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje Opštine Nikšić, Vatrogasnom jedinicom Nikšić, predstavnicima Grupe građana „Eko Bonton“ i volonterima OO Crvenog krsta Nikšić organizovao akciju čišćenja ovog dijela. Pored stvarnih rezultata akcije, ujedno smo željeli dati primjer kako sami možemo doprinijeti u očuvanju sredine u kojoj živimo i negdje uticati na svijest onih koji su ranije odlagali otpad na ovaj način, da to više ne čine.

Osamnaesto-mjesečni projekat “Nove usluge socijalne zaštite za poboljšan kvalitet života”

Osamnaesto-mjesečni projekat “Nove usluge socijalne zaštite za poboljšan kvalitet života”, koji JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju I osobe sa invaliditetom Nikšić realizuje u partnerstvu sa JU Centar za djecu i mlade sa smetanjama u razvoju “ Tisa” iz Bijelog Polja, privodi se kraju. Realizacijom projekta ostvarili smo zapažene rezultate i unaprijedili usluge I aktivnosti naših korisnika. Podsjećamo da Projekat ko – finansiraju Evropska unija i Vlada Crne Gore u sklopu Programa EU i CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu.

Trening u sportskoj dvorani Sportskog centra Nikšić

Posredstvom SK "Specijalna olimpijada Nikšić" i uz podršku Sekretarijata za kulturu, sport i mlade Opštine Nikšić, korisnici naše Ustanove od danas će za namjene treninga, jednom nedjeljno koristiti sporsku dvoranu “Sportskog centra Nikšić”. Tim povodom danas smo, u ovoj dvorani i u sklopu ove saradnje organizovali prvi trening.