Obuka prve pomoći

Dana 04.02.2020 god, u sektoru B, održana je još jedna u nizu obuka u pružanju prve pomoći u cilju unaprijeđenja postojećih znanja kako postupiti i koje mjere primijeniti u nepredvidivim situacijama, što je u skladu sa mjerama i aktivnostima u slučaju incidentnih događaja koji mogu ugroziti bezbijednost korisnika. Obuku je je realizovao dr Jovan Utješinović ispred OO Crvenog krsta Nikšić.

Obaviještenje

Poštovani,

JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom – Nikšić je u poslednje vrijeme često bio u prilici da u javnosti bude predstavljen kao korisnik ili dobitnik određenih donacija, a da to suštinski nije tako. Naime, kako u opštini Nikšić postoje i drugi oblici organizacija koji u svom nazivu nose ime „dnevni centar“, mediji ne navodeći pun naziv dovode javnost u nedoumicu i mišljenje da je riječ o JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom – Nikšić.  Reagovanje u pisanju obaviještenja uzrokovano je situacijom povodom nedavnog otvaranja Shopping mall centra u Nikšiću na kojem je naša Ustanova predstavljena kao dobitnik novčane donacije, dok je u međuvremenu utvrđeno da je donaciju dobila druga organizacija sličnog naziva i djelovanja.  Ovakvu situaciju smo imali i sa novčanom donacijom Shopping centra „Kamelija“ – Kotor, kao i donaciju Lovćen osiguranja namijenjenu osiguranju kombi vozila za prevoz korisnika.  Stoga, koristimo priliku da mediji i javnost u pisanju saopštenja i poziva navode pun naziv ustanove i organizacija, a isto tako i same organizacije, NVO i institucije da u komunikaciji sa javnošću, kada su u pitanju ne samo donacije, već i konkursi, projekti, pozivi za Javni rad i sl, koriste svoj puni naziv.

Humanitarna akcija Ronilačkog kluba "Posejdon"

Novogodišnji praznici

Decembar i pretpraznična atmosvera! Mjesec kada se sumiraju utisci, osjećanja, ono što smo realizovali tokom godine, zadovoljstva ispunjenim, a i osjećanja za ono što nijesmo realizovali, a za koje prikupljamo novu energiju, entuzijazam, ideje i nadu da ćemo ga uspješno realizovati u narednoj godini.
Kako bi cjelokupan rad bio uspješan, zaslužni su i naši prijatelji ili kako mi kažemo drugari, koji nastoje ispratiti naš rad i na svoj način dati doprinos ili pohvalu koja je potvrda, lično mjerilo i podsticaj u daljim stremljenjima. Tokom decembra željeli su nam uljepšati predstojeće praznike i svojim posjetama iskazati podršku postojećem radu. Ovom prilikom zahvaljujemo se:
- Sindikalnoj organizaciji zaposlenih Elektroprivrede Crne Gore
- Centru za socijalni rad za opštine Nikšić, Šavnik i Plužine
- JU Narodna biblioteka “Njegoš”
- Unified klubu JU Ekonomsko – ugostiteljska škola Nikšić
- Fudbalerima timova “Trebjesa” I “Ozrinići”
- Volonterskom klubu “Alfa centra”, kao I
- Gdinu Brajović Marku i gdinu Ličina Suadu
koji su prigodnim novogodišnjim poklonima obradovali naše korisnike.

Jezik

Traži