Posebna zahvalnost za dosadašnju saradnju sa JPU “Dragan Kovačević” Nikšić

JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom – Nikšić, na čelu sa direktorom Radovanom Dragnićem, iskazali su posebnu zahvalnost za dosadašnju saradnju sa JPU “Dragan Kovačević” Nikšić kao I spremnost za njeno dalje unaprijeđenje u pogledu socijalne inkluzije.


Osnovna obuka za pružanje usluge savjetovanja za djecu sa smetnjama i teškama u razvoju

Dio strunog tima naše Ustanove, prisustvovao je dvodnevnoj “Osnovnoj obuci za pružanje usluge savjetovanja za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju”, održanoj 19. I 20. marta 2022 godine u Pljevljima. Obukom je dio stručnog tima bliže upoznat sa osnovama i principima savjetodavno-terapijskih i socijalno-edukativnih usluga socijalne i dječije zaštite.

Svjetski dan osoba sa Daunovim sindromom

Posebna zahvalnost Lokalnoj samoupravi Opština Nikšić

JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom – Nikšić, na čelu sa direktorom Radovanom Dragnićem, iskazali su posebnu zahvalnost Lokalnoj samoupravi Opština Nikšić, na čelu sa predsjednikom Markom Kovačevićem, za posvećenost u poboljšanju kvaliteta rada i senzibilitet za posao koji obavljamo.