Dani defektologa 2020. god.

240220 550U organizaciji Društva defektologa Srbije i Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu, i ove godine održani su Tradicionalni godišnji strukovni susreti defektologa i specijalnih pedagoga Srbije “Dani defektologa” čiji je centralni dio Stručno – naučna konferencija sa međunarodnim učešćem. Pomenutom kongresu koji je održan u Beogradu, u periodu od 20 do 23.februara 2019 godine, prisustvovao je dio stručnog tima naše Ustanove Dragnić Radovan i Drekalović Rajna na čelu sa direktoricom Radojkom Koprivicom. Ove godine, dio stručnog tima je na pomenutoj konferenciji posebnu pažnju posvetio temama, tj metodama senzorne integracije i SCERTS – Metodološkom okviru za rad sa djecom na spektru autizma. Prisustvujući ovoj značajnoj konferenciji, pomenuti dio stručnog tima dobio je odgovarajuće sertifikate.

Donacija CKB banke

Donacijom Crnogorske Komercijalne Banke – filijala Nikšić, osvježili smo ambijent Dnevnog centra i oplemenili odgovarajućim uređajima koji će doprinijeti ugodnijem i kvalitetnijem boravku i radu naših korisnika.

Obuka prve pomoći

Dana 04.02.2020 god, u sektoru B, održana je još jedna u nizu obuka u pružanju prve pomoći u cilju unaprijeđenja postojećih znanja kako postupiti i koje mjere primijeniti u nepredvidivim situacijama, što je u skladu sa mjerama i aktivnostima u slučaju incidentnih događaja koji mogu ugroziti bezbijednost korisnika. Obuku je je realizovao dr Jovan Utješinović ispred OO Crvenog krsta Nikšić.

Obaviještenje

Poštovani,

JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom – Nikšić je u poslednje vrijeme često bio u prilici da u javnosti bude predstavljen kao korisnik ili dobitnik određenih donacija, a da to suštinski nije tako. Naime, kako u opštini Nikšić postoje i drugi oblici organizacija koji u svom nazivu nose ime „dnevni centar“, mediji ne navodeći pun naziv dovode javnost u nedoumicu i mišljenje da je riječ o JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom – Nikšić.  Reagovanje u pisanju obaviještenja uzrokovano je situacijom povodom nedavnog otvaranja Shopping mall centra u Nikšiću na kojem je naša Ustanova predstavljena kao dobitnik novčane donacije, dok je u međuvremenu utvrđeno da je donaciju dobila druga organizacija sličnog naziva i djelovanja.  Ovakvu situaciju smo imali i sa novčanom donacijom Shopping centra „Kamelija“ – Kotor, kao i donaciju Lovćen osiguranja namijenjenu osiguranju kombi vozila za prevoz korisnika.  Stoga, koristimo priliku da mediji i javnost u pisanju saopštenja i poziva navode pun naziv ustanove i organizacija, a isto tako i same organizacije, NVO i institucije da u komunikaciji sa javnošću, kada su u pitanju ne samo donacije, već i konkursi, projekti, pozivi za Javni rad i sl, koriste svoj puni naziv.

Jezik

Traži