Učešće na manifestaciji “Sajam sporta Nikšić 2020”

Sekretarijat za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje Opštine Nikšić je u saradnji sa Ministarstvom sporta i mladih, danas, 04. marta 2020 god realizovao manifestaciju “Sajam sporta Nikšić 2020” na kojoj su učesvovali i korisnici Dnevnog centra, ujedno i sportisti SK Specijalna Olimpijada Nikšić. Manifestaciju su otvorili ministar sporta i mladih, Nikola Janović i predsjednik Opštine Nikšić, Veselin Grbović kojima smo imali priliku prezentovati naš rad i bavljenje sportom u okviru Specijalne Oplimpijade Nikšić, kao i uručiti prigodne poklone.

Dani defektologa 2020. god.

240220 550U organizaciji Društva defektologa Srbije i Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu, i ove godine održani su Tradicionalni godišnji strukovni susreti defektologa i specijalnih pedagoga Srbije “Dani defektologa” čiji je centralni dio Stručno – naučna konferencija sa međunarodnim učešćem. Pomenutom kongresu koji je održan u Beogradu, u periodu od 20 do 23.februara 2019 godine, prisustvovao je dio stručnog tima naše Ustanove Dragnić Radovan i Drekalović Rajna na čelu sa direktoricom Radojkom Koprivicom. Ove godine, dio stručnog tima je na pomenutoj konferenciji posebnu pažnju posvetio temama, tj metodama senzorne integracije i SCERTS – Metodološkom okviru za rad sa djecom na spektru autizma. Prisustvujući ovoj značajnoj konferenciji, pomenuti dio stručnog tima dobio je odgovarajuće sertifikate.

Donacija CKB banke

Donacijom Crnogorske Komercijalne Banke – filijala Nikšić, osvježili smo ambijent Dnevnog centra i oplemenili odgovarajućim uređajima koji će doprinijeti ugodnijem i kvalitetnijem boravku i radu naših korisnika.

Jezik

Traži