Edukacija za rad zaposlenih u dnevnim centrima za djecu sa smetnjama u razvoju

Ministarstvo rada i socijalnog staranja Crne Gore u partnerstvu sa UNDP Crne Gore i UNICEF-om, organizovalo je trodnevnu edukaciju za rad zaposlenih u dnevnim centrima za djecu sa smetnjama u razvoju. Edukaciji je prisustvovao stručni tim Dnevnog centra Nikšić.
Predavači pomenute edukacije su bila renomirana imena iz svojih oblasti, dr Dragan Lukić, defektolog, mr Jadranka Novak Šujak, psiholog, dr Milijana Selaković, spec. neuropsihijatrije.
Tokom edukacije učesnici su imali priliku da prošire postojeća znanja iz oblasti autizma, Down sindroma, senzorne integracije, tretmana korisnika sa problematičnim ponašanjem, procjene stanja kod djece i mladih sa smetnjama u razvoju, saradnje sa roditeljima i ostalim temama koje se tiču funkcionisanja dnevnih centara na što bolji način.
Seminaru su prisustvovali zaposleni iz ostalih dnevnih centara sa područja Crne Gore što je omogućilo razmjenu iskustava i povezivanje dnevnih centara u cilju što boljeg i kvalitetnijeg rada i funkcionisanja.