Analitičke kartice

U skladu sa članom 38 stav 5 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (“Sl. list CG”, br. 3/20 i 38/20), objavljujemo analitičke kartice našeg računa:

PARLAMENTARNI ZBORI 2023.

Analitičke kartice 04.07. - 10.07.2023.

Analitičke kartice 27.06. - 03.07.2023.

Analitičke kartice 20.06. - 26.06.2023.

Analitičke kartice 13.06. - 19.06.2023.

Analitičke kartice 06.06. - 12.06.2023.

Analitičke kartice 30.05. - 05.06.2023.

Analitičke kartice 24.05. - 29.05.2023. - U izvještajnom periodu nije bilo promjena na računima Dnevnog centra.

Analitičke kartice 16.05. - 24.05.2023.

Analitičke kartice 09.05. - 15.05. 2023.

Analitičke kartice 03.05. - 08.05. 2023.

Analitičke kartice 24.04. - 03.05.2023

Analitičke kartice 18.04. - 24.04.2023.

Analitičke kartice 04.04. - 10.04.2023.

Analitičke kartice 11.04. - 17.04.2023. 

 

PREDSJEDNIČKI IZBORI 2023.

Analitičke kartice 28.03. - 03.04.2023.

Analitičke kartice 21.03. - 27.03.2023.

Analitičke kartice 14.03. - 20.03.2023.

Analitičke kartice 07.03. - 13.03.2023.

Analitičke kartice 28.02. - 06.03.2023.

Analitičke kartice 21.02. - 27.02.2023.

Analitičke kartice 14.02. - 20.02.2023.

Analitičke kartice 07.02. - 13.02.2023.

Analitičke kartice 31.01. - 06.02.2023.

Analitičke kartice 24.01. - 30.01.2023.

Analitičke kartice 16.01 - 23.01. 2023.

 

LOKALNI IZBORI 2022.

Analitičke kartice 15.11 - 21.11.2022.

Analitičke kartice 08.11. - 14.11.2022.

Analitičke kartice 01.11. - 07.11. 2022.

Analitičke kartice 25.10. - 31.10.2022.

Analitičke kartice 18.10. - 24.10.2022.

Analitičke kartice 11.10. - 17.10.2022.

Analitičke kartice 04.10. - 10.10.2022.

Analitičke kartice 27.09. - 03.10.2022.

Analitičke kartice 20.09. - 26.09.2022.

Analitičke kartice 13.09 - 19.09.2022.

Analitičke kartice 06.09. - 12.09.2022.

Analitičke kartice 30.08. - 05.09.2022.

Analitičke kartice 23.08. - 29.09.2022.

Analitičke kartice 16.08. - 22.08.2022.

Analitičke kartice 09.08. - 15.08.2022.

Analitičke kartice 02.08. - 08.08.2022.

Analitičke kartice 26.07. - 01.08.2022.

Analitičke kartice 19.07. - 25.07.2022.

Analitičke kartice 12.07. - 18.07.2022.

Analitičke kartice 05.07. - 11.07.2022.

Analitičke kartice 28.06. - 04.07.2022.

Analitičke kartice 21.06. 27.06.2022.

Analitičke kartice 14.06. - 20.06.2022.

Analitičke kartce 07.06 - 13.06.2022.

Analitičke kartice 30.05 - 05.06.2022

Analitičke kartice 25.05 - 29.05. 2022.

Analitičke kartice 16.05 - 24.05.2022.

Analitičke kartice 09.05. -15.05.20222.

Analitičke kartice 03.05. - 09.05.2022.

Analitičke kartice 27.04. - 02.05.2022.

Analitičke kartice 21.04. - 26.04.2022. 

 

PARLAMENTARNI IZBORI 2020.

Analitičke kartice 22.06. - 28.06.2020.

Analitičke kartice 29.06. - 06.07.2020.

Analitičke kartice 10.07. - 15.07.2020.

Analitičke kartice 15.07. - 19.07.2020.

Analitičke kartice 21.07. - 27.07.2020.

Analitičke kartice 28.07. - 03.08.2020.

Analitičke kartice 04.08. - 10.08.2020.

Analitičke kartice 11.08. - 17.08.2020.

Analiticke kartice 18.08. - 24.08.2020.

Analiticke kartice 25.08. - 31.08.2020.

Analitičke kartice 01.09. - 07.09.2020.

Analiticke kartice 08.09. - 14.09.2020.

Analiticke kartice 15.09. - 21.09.2020.

Analitičke kartice 22.09. - 28.09.2020.

Analiticke kartice 29.09. - 01.10.2020.

 

Opširnije...

Putni nalozi

U skladu sa članom 43 stav 3 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (“Sl. list CG”, br. 3/20 i 38/20), objavljujemo putne naloge za upravljanje službenim vozilima:

 PARLAMENTARNI ZBORI 2023.

U izvještajnom periodu 04.07.2023. - 10.07.2023. godine nije bilo izdatih putnih naloga za službeno motorno vozilo.

U izvještajnom periodu 27.06.2023. - 03.07.2023. godine nije bilo izdatih putnih naloga za službeno motorno vozilo.

U izvještajnom periodu 13.06.2023. - 19.06.2023. godine nije bilo izdatih putnih naloga za službeno motorno vozilo.

Putni nalozi za period od 06.06. do 12.06.2023.

Putni nalozi za period od 30.05. do 05.06.2023.

Putni nalozi za period od 24.05. do 29.05.2023.

Putni nalozi za period od 16.05. do 24.05.2023.

Putni nalozi za period od 09.05. do 15.05.2023.

Putni nalozi za period od 03.05. do 08.05.2023.

Putni nalozi za period od 24.04. do 03.05.2023.

Putni nalozi za period od 18.04. do 24.04.2023.

Putni nalozi za period od 04.04. do 10.04.2023.

Putni nalozi za period od 11.04. do 17.04.2023. 

 

PREDSJEDNIČKI IZBORI 2023.

U izvještajnom periodu 28.03.2023. - 03.04.2023. godine nije bilo izdatih putnih naloga za službeno motorno vozilo.

Putni nalozi za period od 21.03. - 27.03.2023.

Putni nalozi za period od 14.03. - 20.03.2023.

Putni nalozi za period od 07.03. - 13.03.2023.

Putni nalozi za period od 28.02. - 06.03.2023.

Putni nalozi za period od 21.02. - 27.02.2023.

Putni nalozi za period od 14.02. - 20.02.2023.

Putni nalozi za period od 07.02. - 13.02. 2023.

Putni nalozi za period od 31.01. - 06.02.2023.

Putni nalozi za period od 24.01. - 30.01.2023.

U izvještajnom periodu 16.01.2023. - 23.01.2023. godine nije bilo izdatih putnih naloga za službeno motorno vozilo.


LOKALNI IZBORI 2022.

 

U izvještajnom periodu 15.11.2022. - 21.11.2022. godine nije bilo izdatih putnih naloga za službeno motorno vozilo.

U izvještajnom periodu 08.11.2022. - 14.11.2022. godine nije bilo izdatih putnih naloga za službeno motorno vozilo.

U izvještajnom periodu 01.11.2022. - 07.11.2022. godine nije bilo izdatih putnih naloga za službeno motorno vozilo.

Putni nalozi za period od 18.10. - 24.10.2022.

Putni nalozi za period od 11.10. - 17.10.2022.

Putni nalozi za period od 04.10. - 10.10.2022.

Putni nalozi za period od 27.09. - 03.10.2022.

Putni nalozi za period od 20.09. - 26.09.2022.

Putni nalozi za period od 13.09. - 19.09.2022.

Putni nalozi za peroid od 06.09. - 12.09.2022.

Putni nalozi za period 30.08. - 05.09.2022.

Putni nalozi za period 23.08. - 29.08.2022.

U izvještajnom periodu 16.08.2022. - 22.08.2022. godine nije bilo izdatih putnih naloga za službeno motorno vozilo.

U izvještajnom periodu 09.08.2022. - 15.08.2022. godine nije bilo izdatih putnih naloga za službeno motorno vozilo.

U izvještajnom periodu 02.08.2022. - 08.08.2022. godine nije bilo izdatih putnih naloga za službeno motorno vozilo.

U izvještajnom periodu 26.07.2022. - 01.08.2022. godine nije bilo izdatih putnih naloga za službeno motorno vozilo.

U izvještajnom periodu 19.07.2022. - 25.07.2022. godine nije bilo izdatih putnih naloga za službeno motorno vozilo.

Putni nalozi za period od 12.07. - 18.07.2022.

Putni nalozi za period od 05.07. - 11.07.2022.

Putni nalozi za period od 27.06. - 04.07.2022.

Putni nalozi za period od 21.06. - 27.06.2022.

Putni nalozi za period od 14.06. - 20.06.2022.

Putni nalozi ze period od 07.06. - 13.06.2022.

Putni nalozi za period od 30.05. - 05.06.2022.

Putni nalozi za period od 25.05 - 29.05.2022.

Putni nalozi za period od 16.05 - 24.05.2022.

Putni nalozi za period od 09.05. - 15. 05. 2022.

Putni nalozi za period od 03.05. - 09.05.2022.

U izvještajnom periodu 27.04.2022. - 02.05.2022. godine nije bilo izdatih putnih naloga za službeno motorno vozilo.

 U izvještajnom periodu 12.04- 26.04.2022. godine nije bilo izdatih putnih naloga za službeno motorno vozilo.

 

LOKALNI IZBORI 2021.

U izvještajnom periodu 05.- 11.01.2021. godine nije bilo izdatih putnih naloga za službeno motorno vozilo.

Putni nalozi za period 12.01.-18.01.2021.

Putni nalozi za period 19.01.-25.01.2021.

Putni nalozi za period 26.01.-01.02.2021.

Putni nalozi za period 02.02.-09.02.2021.

Putni nalozi za period 09.02.-15.02.2021.

Putni nalozi za period 16.02.-22.02.2021.

Putni nalozi za period 23.02.-01.03.2021.

Putni nalozi za period 02.03.-08.03.2021.

Putni nalozi za period 03.03.-15.03.2021.

 

 


PARLAMENTARNI IZBORI 2020.

Putni nalog 22.06. - 28.06.2020.

Putni nalozi 29.06. - 06.07.2020.

Putni nalozi 10.07. - 15.07.2020.

Putni nalozi 15.07. - 19.07.2020.

Putni nalozi u izvještajnom period nijesu izdavani

Putni nalozi u izvještajnom period nijesu izdavani

Putni nalozi u izvještajnom period nijesu izdavani

Putni nalozi u izvještajnom period nijesu izdavani

Putni nalozi 17-08. - 24.08.2020.

Putni nalozi 24.08. - 28.08.2020.

 

Opširnije...