Resursni centar Podgorica - prezentacija projekta

JU Resursni centar za djecu i mlade Podgorica, danas su u našoj Ustanovi prezentovali projekat „Poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvenih i socijalnih usluga radi poboljšanja kvaliteta socijalne uključenosti za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju ‒ ASIQ“, koji privode kraju realizacije. O značaju samog projekta i ostvarenim rezultatima govorili su Jasmina Džiknić i Gabrijela Janić, zaposlene u JU Resurnsni centar za djecu i mlade Podgorica, Mirjana Popović, član projektnog tima i Dragiša Damjanović, projektni asistent Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta.

Međunarodni dan djeteta

“Svako svoje sunce ima
prema kome radost leti,
sa rukama ko krilima
- sva su djeca suncokreti”.
 
Dragan Radulović
Ljubav, pažnja, obrazovanje, druženje, želje, snovi, samo su neke od vrijednosti ka kojima se djeca okreću, baš poput suncokreta kako se govori u stihovima Dragana Radulovića. Na nama je da iz svoje pozicije damo svoj maksimum u ostvarivanju njihovih želja i potencijala i doprinesemo što kvalitetnijem odrastanju. Šta je to što je djeci potrebno kako bi lijepo odrastali i razvijali se i koja su sve to dječija prava su neka od pitanja na našim današnjim radionicama kojima smo željeli obilježiti 20. novembar, Međunarodni dan djeteta i time dati doprinos u obilježavanju ovog dana.
Pored radionica, ovaj dan smo obilježili i učešćem u sportskim aktivnostima u okviru UNIFIED kluba Ekonomske škole Nikšić, na Prijateljskom susretu Unified timova srednjih škola.

Projekat Javni rad "Personalni asistent"

191121 2000

Posredstvom projekta Javni rad „Personalni asistent“ koji finansira ZZZCG, JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom Nikšić je radno angažovao deset personalnih asistenata na vremenski period od četiri mjeseca, čime smo željeli unaprijediti kvalitet u pružanju usluga našim korisnicima.

Organizovana akcija čišćenja obale rijeke Zete - Televizija Nikšić

Organizovana akcija čišćenja obale rijeke Zete

Kažu da „prirodu nismo naslijedili od predaka, već smo je pozajmili od potomaka“ i da kao pojedinci najmanje što možemo doprinijeti u očuvanju životne sredine u kojoj živimo, da se bar odgovorno odnosimo prema prema njoj, odlažući otpad na posebno predviđena mjesta. Međutim, takvi savjeti, nažalost, nijesu usvojeni u bližoj okolini sektora B naše Ustanove, tačnije uz jedan dio obale rijeke Zete koji je ispod Dnevnog centra, već smo se suočavali sa stalnim problemom odlaganja veće količine otpada. Stoga je JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom, zajednički sa svojim korisnicima i u saradnji sa Sekretarijatom za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje Opštine Nikšić, Vatrogasnom jedinicom Nikšić, predstavnicima Grupe građana „Eko Bonton“ i volonterima OO Crvenog krsta Nikšić organizovao akciju čišćenja ovog dijela. Pored stvarnih rezultata akcije, ujedno smo željeli dati primjer kako sami možemo doprinijeti u očuvanju sredine u kojoj živimo i negdje uticati na svijest onih koji su ranije odlagali otpad na ovaj način, da to više ne čine.