Nacionalno prvenstvo u atletici

“Specijalna olimpijada Nikšić” bila je domaćin “Nacionalnog prvenstva u atletici” koje je održano 24. i 25. juna 2021.godine na stadionu Sutjeske u Nikšiću, a u organizaciji Specijalne Olimpijade Crne Gore. Korisnici JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom Nikšić koji su ujedno članovi i sportisti “Specijalna olimpijada Nikšić” imali su priliku takmičiti se i bodriti svoje drugare na ovom takmičenju, i ujedno ostvariti značajne rezultate, nagrađene medaljama.

Edukacija za primjenu asistivne tehnologije

U sklopu aktivnosti projekta “Nove usluge socijalne zaštite za poboljšan kvalitet života” koji JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom Nikšić realizuje u partnerstvu sa JU Centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju “Tisa” Bijelo Polje, dio stručnog tima obje Ustanove pohađao je edukaciju za primjenu asistivne tehnologije u radu sa korisnicima. Edukacija je održana u Bijelom Polju u Dnevnom centru “Tisa”. Projekat ko – finansiraju Evropska unija i Vlada Crne Gore u sklopu Programa EU i CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu.

Sastanak Savjeta za socijalnu zaštitu djece i mladih sa smetnjama u razvoju

U sklopu aktivnosti projekta “Nove usluge socijalne zaštite za poboljšan kvalitet života” koji JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom Nikšić realizuje u partnerstvu sa JU Centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju “Tisa” Bijelo Polje, održan je četvrti sastanak Savjeta za socijalnu zaštitu djece i mladih sa smetnjama u razvoju. Projekat ko – finansiraju Evropska unija i Vlada Crne Gore u sklopu Programa EU i CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu.