Donacija Montenegro golf kluba i Međunarodni dan djeteta

Datum 20.novembar kojim se obillježava Međunarodni dan djeteta, ne zaboravlja se ni u našoj Ustanovi. Tim povodom, ove godine realizovali smo niz aktivnosti u oba sektora i nadasve obogaćeni još jednom vrijednom donacijom koja će doprinijeti boljem i kvalitetnijem radu naše Ustanove.

Naime, Montenegro golf klub, prepoznatljiv kao klub naših ljudi u Americi koji doniraju pomoć organizacijama u Crnoj Gori, je na inicijativu gdina Željka Stamatovića, generalnog konzula Crne Gore u Njujorku, donirao JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom – Nikšić sredstva u iznosu od oko 3000€. Dio donacije u vidu IT opreme je uručen danas u sektoru B, dok je ostatak donacije namijenjen kompletiranju stvarne uloge kapije Dnevnog centra, ugradnjom određene elektronske opreme kojom će se kontrolisati ulazak trećih lica, što je u skladu sa Procedurom o posjetama i sprečavanju ulaska neovlašćenih lica.

Pored aktivnosti u Centru, posvećenih Međunarodnom danu djeteta, dio korisnika Dnevnog centra je učestvovao u treningu i fudbalskoj utakmici UNIFIED timova između JU Ekonomsko ugostiteljske škole – Nikšić i JU Prve srednje stručne škole – Nikšić.

Jutarnji program TVNK - 20.11.2019

ATAAC konferencija - Beograd

Direktorica JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom – Nikšić, Radojka Koprivica prisustvovala je ATAAC konferenciji - Edukacija o asistivnoj tehnologiji i potpomognutoj komunikaciji, održanoj u Beogradu 08. i 09. novembra 2019. godine.
ATTAC konferencija dovodi vodeće svjetske stručnjake i korisnike asistivne tehnologije (AT) i augmentativne i alternativne komunikacije (AAC) kako bi podijelili svoja iskustva i znanja sa učesnicima. Konferencija je bila međunarodnog karaktera sa više od 13 predavača iz šest zemalja.
Na konferenciji se govorilo o pisanju i čitanju uz pomoć AT, procjeni potrebe za korišćenjem asistivne tehnologije kod osoba sa senzornim smetnjama, partnerstvu roditelja i terapeuta, praktičnoj primjeni muzike u radu sa djecom sa razvojnim problemima kao i o poremećajima iz spektra autizma - korišćenju vizuelnih sredstava u podršci receptivnom i ekspresivnom govoru.
Predstavljeni su i komunikacioni softver GRID 3, ABC Maestro softver, TOBII Dynavox I-13 i I-16 i proteza štampana na 3D štampaču.

Inklizivni program za mlade "Unified Champions Schools"

Specijalna Olimpijada Crne Gore,uz podršku predstavništva Unicef-a u Crnoj Gori i Ministarstva prosvjete Crne Gore sprovodi novi inkluzivni program za mlade "Unified Champions Schools" . Tim povodom, 6.11.2019 godine u Podgorici upriličena je sporstka manifestacija na kojoj su prisustvovali korisnici, ujedno I spostisti Specijalne Olimpijade nikšić, zajedno sa svojim vaspitačima. Na pomenutoj manifestaciji, šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Osama Kogali, potpredsjednica i šefica operacija Specijalne Olimpijade za Evropu i Evroaziju Martha Jo Braichich, , su predstavili pomenuti program.

Počasni gosti na ovom dogadjaju su bili Nikola Janović, ministar sporta i Judy Rising Reinke, ambasadorka USA u Crnoj Gori, kao i predstavnici Ministarstva prosvjete, Glavnog grada i srednjih škola koje su uključene u ovaj program.

Kako g-đa Braichich ističe: „Jedinstvenost ovog programa se ogleda u sljedećem – dok ovi mladi ljudi šutiraju loptu, trče niz teren ili skaču u bazen, oni prevazilaze barijere diskriminacije, i postavljaju dobre primjere ne samo dobrog građanskog duha, već stvaraju zajednice prihvatanja, dobrodošlice, tolerancije i inkluzije, Ne smije se zanemariti sportski element ovog programa koji je jedanko važan za sve učesnike dok uče nove sportove, razvijaju sportske vještine i uživaju u uzbuđenjima takmičenja“.

"Tri su posebna razloga zbog kojih smo ponosni. Prvo, zato što sva djeca imaju ista prava; drugo, zato što su djeca s intelektualnim smetnjama često među najdiskriminisanijim grupama u društvu; i treće, jer ovaj program promoviše sport za svako dijete,“ kazao je g-din Kogali.

Osnovna obuka za rad sa porodicama djece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju

 

Zavod za socijalnu i dječiju zaštitu Crne Gore, 2 i 3.11.2019 godine, realizovao je akreditovani program obuke namijenjen stručnim radnicima i stručnim saradnicima u dnevnim centrima u Crnoj Gori kojoj su prisustvovali i stručni radnici oba sektora naše Ustanove. Pohadjanjem akreditovanih programa obuke, stručni radnici dnevnih centara, ujedno ispunjavaju jedan od uslova neophodnih za produžavanje licence za rad u oblasti socijalne I dječije zaštite. Tema programa se odnosila na “Osnovnu obuku za rad sa porodicama djece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju”. Predavači na pomenutoj obuci su bili Sašenka Mirković I Goran Rojević ispred organizacije “Dečje srce” iz Beograda.

Jezik

Traži