Program osposobljavanja za samostalan rad

U saradnji sa ZZZCG, započeta je realizacija Programa „Osposobljavanje za samostalan rad“. U sklopu pomenutog Programa, zaposleno je pet lica na period od 6 mjeseci.

Program Javnog rada – Personalni asistent

U saradnji sa ZZZCG, počeli smo sa realizacijom Programa Javni rad – personalni asistent. Ovim programom zaposlena su četiri lica na period od tri mjeseca koja pripadaju teže zapošljivim grupama.

U okviru projekta "Granice koje spajaju" obezbijeđeno kombi vozilo

Za potrebe projekta “Granice koje spajaju” Inicijativa za unaprijeđenje zapošljavanja osoba sa mentalnim invaliditetom u Srbiji i Crnoj Gori, koji realizujemo u partnerstvu sa NVO "Impuls" i HO "Dečije srce", obezbijeđeno je kombi vozilo.
Projekat finansira Evropska unija sredstvima iz IPA Programa prekogranične saradnje Srbija-Crna Gora 2014-2020.

Iskustveno edukativna grupa podrške

Dana 05.07.2023 godine, održana je poslednja iskustveno-edukativna grupa podrške za roditelje u prvom ciklusu. Tokom ovih petnaest susreta, zajedno smo prošli kroz veliki broj tema i izazova.
Radili smo na jačanju ličnih snaga i kapaciteta, učili jedni od drugih kroz dijeljenje ličnih iskustava i tako se osnaživali za prevazilaženje bolnih, neprijatnih i kriznih situacija.
Pored roditelja, poslednjem susretu u ovom ciklusu, prisustvovali su Radovan Dragnić, direktor i Miloš Perović, defektolog. Voditelj susreta je Radovan Pejović.

Svečanost povodom trinaest godina rada Dnevnog centra i projekcija filma "Osjećaj"

Povodom trinaest godina rada JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom Nikšić, 3.jula 2023 godine, na sceni 213 u Nikšiću održana je projekcija filma „Osjećaj“. „Osjećaj“ u kojem smo bar na momenat željeli dočarati one osjećaje nepoznanice, straha na početku, do današnjih lijepih osjećaja koje zajednički gradimo i proživljavamo.
Našu svečanost je svojim prisustvom i obraćanjem uveličao predsjednik Crne Gore, Jakov Milatović. Svečanosti su prisustvovali i predsjednik Opštine Nikšić, Marko Kovačević, predsjednik Skupštine Opštine Nikšić, Nemanja Vuković, predstavnici lokalne samouprave i većeg broja ustanova u Nikšiću.
U okviru svečanosti, osim pomenutog filma, odali smo posebnu zahvalnost našem kolegi Slavku Tomiću za doprinos radu Dnevnog centra tokom trinaest godina. Tu je i zahvalnost EPCG za dosadašnje donacije Dnevnom centru.
A naš „Osjećaj“ nastao je isključivo snagama zaposlenih. Nijesmo tražili pomoć lica izvan okvira Dnevnog centra. Sve smo željeli odraditi sami. Bili su nam potrebni tek jedan telefon i malo umjeća.