Zahvalnost za donaciju dječije fondacije "The Kayla & Jenna Kurmemaj" iz New Yorka

LOGO Dana 10. februara 2011. godine dječija fondacija " The Kayla & Jenna Kurmemaj " iz New Yorka je donirala vrijednu opremu za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju za potrebe Dnevnog centara za djecu sa smetnjama u razvoju u Nikšiću u vrijednosti od 5.280,00 eura. Donaciju je uručio g – din Saša Kosović, na osnovu Protokola o saradnji između Ministarstva rada i socijalnog staranja i Dječije fondacije " The  Kayla & Jenna Kurmemaj " iz opštine Queens, grad i država New York, koji je zaključen dana 6. decembra 2010.godine.
Ovom prilikom zaposleni u JU Dnevnom centru, djeca i roditelji  izražavaju zahvalnost  gospodinu Ahmetu Kurmemaju, inkorporatoru - osnivaču Dječije fondacije " The Kayla & Jenna Kurmemaj " i predstavniku fondacije u Crnoj Gori gospodinu Saši Kosoviću, na donaciji koja će svakako doprinijeti razvoju Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u  razvoju u opštini Nikšić.

Posjeta djece SKI Centru Vučje

slike_330 U sklopu redovnog programa aktivnosti korisnika usluga Dnevnog centra dana 22. januara 2011. godine organizovan je izlet na Vučje. Provedeno je nekoliko sati  u zimskom ambijentu, po sunčanom vremenu na veliku radost djece i zadovoljstvo zaposlenih. Igre na snijegu, na sankama ustupljenim ljubaznošću SKI servisa Vučje je događaj koji ćemo dugo pamtiti.

Zahvalnost za donaciju menadžmentu DELTA HOLDNIGA povodom otvaranja Hipermarketa “TEMPO” u Nikšiću

Tempo_zahvalnica Povodom otvaranja Hipermarketa TEMPO u Nikšiću dana 15. decembra 2010. godine, a u skladu sa poslovnom orijentacijom DELTA HOLDINGA vezanoj za učešće kompanije u društvenom životu lokalne zajednice, menažment kompanije je uručio vrijedne poklone Dnevnom centru kao svoj doprinos u cilju poboljšavanja uslova rada Dnevnog centra.

Osim LCD televizora, dva računara, projektora i drugog, menadžment DELTA HOLDNIGA je obećao i adaptaciju objekta ( opravka krova i krečenje unutrašnjosti) kada to vremenski uslovi dozvole.

Posjeta i donacija g-dina Željka Samardžića

S8001810Prva medijska prezentacija Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju Nikšić održana je u sklopu posjete Željka Samardžića i koncerta " Svom gradu" u junu 2010. godine. Tom prilikom je uručena donacija (LCD televizor i DVD plejer) koju je obezbijedio generalni sponzor Messer.

Posjeta je bila višestruko značajna, naročitu u dijelu promovisanja našeg servisa na prigodnoj PRESS konferenciji i na taj način upoznavanja roditelja i dijela javnosti  o otvaranju Dnevnog centra, mjestu i ulozi u društvu, karakteru i uslugama koje servis nudi.

Učešće djece JU Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju - Nikšić na Specijalnoj olimpijadi – Zelenika

slike_199Djeca koja borave u JU Dnevnom centru za djecu sa smetnjama u razvoju – Nikšić učestvovali su na Specijalnoj olimpijadi – Zelenika  ( 5. - 7. oktobar 2010. godine ). Na takmičenju osvojili su dvije zlatne medalje u atletici. Takmičenje je bilo dobra prilika da se razmijene iskustva i steknu nova prijateljstva.

Jezik

Traži