Izlet - Manitovac

Dnevni centar je svoj četvrti rođendan proslavio tradicionalnim izletom u caffe parku „Manitovac" u blizini Nikšića. Korisnici, roditelji,braća, sestre i zaposleni u ustanovi, proveli su lijep dan družeći se i uživajući u predivnom ambijentu. Velika zelena površina ovog caffe parka bila je preplavljena dječijim osmjesima i žagorom.
Djeca i mladi naročito su uživali obilazeći mini zoovrt, zabavljajući se na igralištu,a posebnu pažnju privukao je i dječiji bazen prepun dječijih čamaca na vodi u obliku raznih junaka iz crtanih filmova.

Seminar "Reforma sistema socijalne i dječije zaštite"

Ministarstvo rada i socijalnog staranja Crne Gore u partnerstvu sa UN agencijama (UNDP i UNICEF) organizovalo je petodnevnu edukaciju za zaposlene u dnevnim centrima i Dječjem domu „Mladost" iz Bijele. Edukaciji koja je održana u okviru projekta „Reforma sistema socijalne i dječije zaštite: Unapređenje socijalne inkluzije" (IPA 2010), pristustvovao je defektolog i pedagog Dnevnog centra Nikšić. Predavači tokom ove edukacije bili su renomirana imena iz svojih oblasti, dr Dragan Lukić defektolog, mr Jadranka Novak Šujak psiholog, dr Milijana Selakovic specijalista neuropsihijatrije, Mikailo Kijanovic defektolog i Snežana Antičević psiholog. Tokom edukacije učesnici su imali priliku da prošire postojeća znanja iz oblasti autizma, senzorne integracije, tretmana korisnika sa problematičnim ponašanjem, procjenama sposobnosti korisnika sa smetnjama u razvoju, prepoznavanje i prevazilaženje psihijatrijskih stanja kod djece i mladih sa smetnjama u razvoju, saradnji sa roditeljima i ostalim temama koje se tiču funkcionisanja dnevnih centara na što bolji način. Seminar su pohađali zaposleni iz svih dnevnih centara sa teritorije Crne Gore, tako da je tokom edukacije i razmjena iskustava bila od velikog značaja za povezivanje dnevnih centara.

Potpisivanje IPA projekta prekogranične saradnje Bosne i Crne Gore

Tim JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju Nikšić na čelu sa direktoricom Radojkom Koprivicom, potpisao je u Sarajevu IPA projekat prekogranične saradnje sa Bosnom. Ovim se nastavlja uspješna saradnja sa kolegama iz Centra „Vladimir Nazor" iz Sarajeva i Dnevnim centrom „Tisa" iz Bijelog Polja, koji su ujedno i partneri na ovom projektu.

Dvodnevni seminar u JU Dnevni centar „Sirena“ u Ulcinju

Stručni tim Dnevnog centra (defektolog i fizioterapeut) i direktorica ustanove Radojka Koprivica, učestvovao je kao jedan od edukatora na dvodnevnom seminaru u Dnevnom centru "Sirena" u Ulcinju u okviru projekta dodjele sredstava od igara na sreću.
Seminar je imao za cilj edukaciju zaposlenih u Dnevnom centru "Sirena", kao i prezentaciju rada naše ustanove i Dnevnog centra "Tisa" iz Bijelog Polja. U saradnji sa direktoricom i kolegama iz Bijelog Polja (psiholog, logoped i medicinski tehničar), stručni tim Dnevnog centra Nikšić trudio se da na što bolji način prenese iskustva koja se tiču neposrednog rada sa korisnicima.

Svjetski dan osoba sa autizmom

Resursni centar za obrazovanje i osposobljavanje djece sa intelektualnim smetnjama „1.jun" , koji je ujedno i centar za autizam na republičkom nivou po prvi put je obilježio Svjetski dan osoba sa autizmom, u cilju podizanja svijesti o osvom spektru poremećaja i pružanju podrške ovim osobama i njihovim porodicama.
Stručni tim i korisnici Dnevnog centra aktivno su učestvovali u ovom programu.
Okruglom stolu na temu „Položaj osoba sa autizmom u Crnoj Gori" prisustvovali su direktorica Radojka Koprivica i defektolog Miloš Perović. Korisnici i stručni tim ustanove učestvovali su u druženju pod sloganom „Možemo biti prijatelji" koje je organizovano na Trgu Republike u Podgorici.