UMHNK predavanje

Dana 29.11.2016, u sklopu aktivnosti projekta „Škola novih vještina” koji realizuje Udruženje mladih sa hendikepom – Nikšić, direktorica Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju – Nikšić, Radojka Koprivica održala je predavanje za studente društvenih i humanističkih nauka na temu „Mogućnosti i izazovi uključivanja mladih sa hendikepom u društvene procese”. 

 Ovim projektom se žele pokrenuti aktivnosti sa ciljem da se unaprijedi kvalitet inkluzivnog obrazovanja koji će se postići kroz dodatnu edukaciju studenata, budućih prosvetnih radnika, na teme iz oblasti invalidnosti i inkluzije, a kako iz Udruženja mladih sa hendikepom ističu, potrebno je da budući prosvetni radnici budu u dovoljnoj mjeri informisani kako bi bez poteškoća radili sa djecom sa invaliditetom.

Predavanjem na pomenutu temu, direktorica je pored dosadašnjih iskustava i rezultata u radu sa djecom iz Dnevnog centra, različitih vidova i mogućnosti njihovog uključivanja u društvene procese ujedno predstavila rad naše Ustanove, saradnju sa roditeljima, kao i saradnju sa lokalnom zajednicom.

Radionica sa Gordanom Medin

Gordana Medin, redovni profesor na Prirodno –matematičkom fakultetu, posjetila je naš Centar i u radu sa djecom predstavila mogućnosti korišćenja boja i svjetlosti u radu i učenju sa djecom sa smetnjama u razvoju. Radionica je imala edukativan i istraživački karakter. Tokom rada korištena su različita svjetlosna sredstva, LED diode koje prema riječima prof Medin mogu koristiti kao senzorna pomagala u ucenju – percepciji, koncetraciji, doživljaju emocija, „crtanju uz pomoć svjetlosti“. S tim u vezi, radionica je imala i za cilj istražiti: - Kako djeca reaguju na lampice povezane u kolu (dodir, pogled, osmijeh, komunikaciju, zainteresovanost, fokusiranost, opažanje) - Kako se crtanje pomoću svjetlosti može koristiti ne samo kao umirujuće pomagalo, već i kao pomagalo u učenju slova, crtanju, umjetnosti. - Kako crtanje svjetlošću može „otključati“ kreativni potencijal djeteta i (uz pomoć LED dioda) podstaći memorisanje priče u slikama - Kako sjenke u boji reaguju na njihova osjećanja, gestikulaciju, opažanje, eksperimentisanje - Da li izražavanje uz pomoć svjetlosti, boja i sjenki može povećati komunikaciju između djece. Autorka radionice ističe da namjerava nastaviti sa istraživanjem u cilju razumijevanja/približavanja edukatora djeci sa smetnjama i njihovom svijetu, a ne njih našem.

Specijalna Olimpijada 2016

Djeca Dnevnog centra i ove godine su učestvovala na Specijalnoj olimpijadi Crne Gore održanoj u Zelenici u periodu od 22 do 24.oktobra 2016 god. i ostvarila zapažene rezultate. Takmičeći se u disciplinama: brzi hod na 25 m, trčanje na 100 m, stoni tenis i košarka, djeca naše Ustanove osvojila su ukupno deset medalja, od kojih tri zlatne, četiri srebrene i tri bronzane. Lena Kovačević – zlatna medalja u disciplini brzi hod na 25m. Stefan Jokić – zlatna medalja - trčanje na 100m i 3 srebrene medalje u disciplinama: košarka (slobodno bacanje), stoni tenis i fudbal. Mihailo Vuković – bronzana medalja u disciplini trčanje na 100m Branko Đurović – zlatna medalja u disciplini stoni tenis, srebro u fudbalu i dvije bronzane medalje u disciplinama trčanje na 100m i košarka (slobodna bacanja). Takmičenja u pomenutim disciplinama održavala su se u Sportskoj dvorani – Igalo. Svečano otvaranje Specijalne olimpijade kao i proglašenje pobjednika i uručivanje medalja, održano je u OŠ „Ilija Kisić“ u Zelenici. Tokom trajanja Specijalne olimpijade, stručni tim naše Ustanove prisustvovao je okruglom stolu na temu „Roditelji djece sa smetnjama u razvoju (podrška i stručna pomoć u prihvatanju postojećeg stanja)“.
Nagrađeni na Specijalnoj olimpijadi 2016 u ponedeljak su zajedno sa svojim drugarima i vaspitačima u Centru proslavili osvojene medalje.

 

Posjeta FLEX Alumni Montenegro

Predstavnici FLEX Alumni Montenegro posjetili su našu ustanovu i kroz druženje i rad sa korisnicima Dnevnog centra realizovali radionicu kao dio projekta ″Learning Through American Culture“. Djeca naše ustanove su kroz lijepo druženje i rad sa mladima ove organizacije imala priliku upoznati se sa dijelom američke kulture, a kao simbol današnjeg i budućeg lijepog druženja zasađeno je drvo u dvorištu Dnevnog centra što je dodatno uveselilo naše korisnike. Radionicu su vodili: Klaudija Abat, Bora Bojaj, Sara Dubljević i Matija Marković.

Obilježavanje Dječje nedjelje u Dnevnoj centru

Povodom obilježavanja Dječje nedelje našu ustanovu posjetili su učenici OŠ „Ratko Žarić" i OŠ „Luka Simonović" zajedno sa svojim učiteljicama. Učenici su imali priliku da obiđu Dnevni centar i druže se sa našim korisnicima kojima su uručili progodne poklone. Pored druženja i lijepih pozdrava, naše korisnike je naročito obradovao i manji literalni program koji su pripremili učenici.