Internacionalni pozorišni festival – Skopje

U organizaciji Udruženja građana “SVET RAZLIČITIH A JEDNAKIH” iz Skopja, 14, 15. i 16. novembra, održan je IV Internacionalni pozorišni festival za djecu i omladinu sa i bez invaliditeta, pod nazivom “IGRE BEZ MASKE , POZORIŠTE BEZ DISKRIMINACIJE” – 2017. Amaterske umjetničke grupe djece I omladine sa I bez invaliditeta iz Makedonije I regiona imali su priliku nastupiti u Dramskom teatru – Skopje. Pomenutoj manifestaciji prisustvovali su uposleni naše Ustanove na čelu sa direktoricom Radojkom Koprivicom. Ovom prilikom, na okruglim stolovima održanim u toku festivala, prisustovavao je veliki broj stručnih lica posvećenih inkluziji osoba sa invaliditetom sa kojima su razmijenjena I stečena dodatna iskustva, a takođe I dogovorena buduća saradnja koja će biti od velikog značaja.

Specijalna Olimpijada Crne Gore 2017

Specijalna Olimpijade Crne Gore u saradnji sa OŠ “Ilija Kisić” iz Zelenike, organizovala je jubilarne desete nacionalne igre Specijalne ilimpijade Crne Gore na kojoj su i ove godine učestvovala djeca našeg Dnevnog centra i osvojila zapažene rezultate. Ovaj trodnevni događaj, kao i svih prethodnih 10 godina, organizovan je u Herceg Novom u periodu od 13-15.10.2017 godine i okupio je preko 150 učesnika iz 10 opština: Podgorice, Cetinja, Nikšića, Pljevalja, Berana, Petnjice, Plava, Bara, Bijele i Zelenike tj Herceg Novog, sportista Specijalne olimpijade, trenera i volontera, kao i stručnih lica za rad sa osobama sa intelektualnim smetnjama.
Naši sportisti još jednom su pokazali veliku volju i želju za takmičenjima kroz ostvarivanje značajnih rezultata.
U sklopu Nacionalnih Igara, u organizaciji OŠ "Ilija Kišić" održan je i okrugli sto na temu "Inkluzije osoba sa posebnim potrebama" na kojem su učestvovali stručni radnici iz dnevnih centara, osnovnih i srednjih škola, socijalnih službi iz pomenutih opština. Osim sportskih takmičenja i okruklog stola, organizovan je i zabavni program na ceremoniji otvaranja, dodjela medalja sportistima kao i panoramski izlet brodom za sve učesnike Nacionalnih Igara.

Obuka - Podgorica 16. i 17.09.2017.god.

Stručni tim naše Ustanove, zajedno sa stručnim timovima Dnevnog centra Podgorica, Dnevnog centra Cetinje i Dnevnog centra Danilovgrad, na čelu sa svojim rukovodstvima, 16. i 17.09.2017 god. u Podgorici, prisustvovao je programu „Obuka stručih radnicima i stručnih saradnika za primjenu konkretnih postupaka u radu sa osobama sa smetnjama u razvoju“, koji organizuje Zavod za socijalnu i dječiju zaštitu Crne Gore, u saradnji sa UNICEF-om. Program obuke je organizovan po akreditovanom programu organizacije Dečje srce iz Beograda, koju realizuju Goran Rojević i Sašenka Mirković. Dio obuke namijenjen upoznavanju sa procedurama, realizovan je uz pomoć konsultanta Lidije Milanović

OTVORENO ODJELJENJE 27+ U OKVIRU DNEVNOG CENTRA

Prigodnom svečanošću, u prisustvu brojnih državnih zvaničnika, danas je u okviru Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom otvoreno Odjeljenje 27+.

Ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić, ovom prilikom istakao je da otvaranje ustanova ovakvog tipa svjedoči o zavidnom nivou humanizma i društvene odgovornosti u Crnoj Gori, ali i da je ovo još jedan reformski iskorak u socijalnoj i dječijoj zaštiti i da pokazuje posvećenost Vlade i lokalne samouprave da ovu kategoriju građana integrisu u naše društvo. Podsjetio je i da je prvi dnevni centar za djecu i odrasle sa smetnjama u razvoju otvoren u Bijelom Polju 2004.
godine, te da sada imamo 13 takvih centara na teritoriji Crne Gore.
„Danas otvaramo prvo odjeljenje za lica sa invaliditetom starosti iznad 27 godina čime obezbijeđujemo da ostanu u porodičnom okruženju i dobiju odgovarajuću pomoć i podršku u periodu njihovog dnevnog boravka u instituciji, što je u njihovom najboljem interesu i u skladu je sa standardima socijalne zaštite. Glavna uloga ovakvih ustanova je socijalizacija i integracija lica sa invaliditetom u zajednicu i povećanje samostalnosti i vještina u skladu sa njihovim mogućnostima.
Stručna njega, podrška i pažnja koju dobijaju u ovom okruženju je jako važna za ishod podrške“, naveo je Ministar dodajući da će Vlada Crne Gore nastaviti za stvaranjem i unapređivanjem uslova uslova za bolji život lica sa smetnjama u razvoju i osoba sa invaliditetom, što podrazumjeva da će, kako kaže, u narednom periodu raditi na otvaranju još ovakvih servisa i ustanova na teritoriji čitave Crne Gore.

Ponosan zbog otvaranja pomenutog odjeljenja je i predsjednik opštine, Veselin Grbović, koji je istakao da će kasnije Opština Nikšić preuzeti veći dio finansiranja smještaja lica u ovom domu.
„Kada smo prije nekolike godine prvo krenuli sa otvaranjem dnevnih centara za stare, nije bilo toliko jasno koliko će to biti dobro za ta lica, a već sada sam ubijeđen da će za ova lica ovo biti zaista predivan prostor i ono koliko društvo može da učini i učinilo je da se oni zaista ugodno osjećaju u svojoj kasnijoj dobi života. Ja se zahvaljujem Vladi što je preduzela mjere, ovaj prostor ovdje koji je bio ruiniran, dijelom je bio prostor mjesne zajednice, dio je bio u privatnom vlasništvu, zapušten. Zaista je to bilo ružno i gledati i prolaziti pored ovoga prostora, a sada možemo evo da se dičimo da imamo ovakav prostor ovdje u Nikšiću“, zadovoljno ističe Grbović obećavajuči da će Opština i narednom periodu, kada dođu neke ovakve sjajne ideje, pokušati da učini da se iste realizuju.

Da JU Centar za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik i ovog septembra daje svoj puni doprinos obilježavanju Septembarskih dana Nikšića smatra njen direktor, Ivan Mitrović. Kako je rekao, dosljedno i posvećeno, ispunjavajući svrhu svog postojanja, danas sa ponosom stavljaju u funkciju još jedan servis socijalne zaštite u Nikšiću.
„Kažem sa ponosom jer već četiri godine zaredom našem gradu poklanjamo nove servise kao odgovor na realne potrebe sugrađana, posebno osjetljivih grupa. Podsjetiću vas da smo 2014. godine rekonstruisali zgradu Centra za socijalni rad i otvorili prvi dnevni boravak, 2015. otvorili gradski vešeraj i drugi dnevni boravak, a 2016.
i treći. Ove 2017. godine građanima Nikšića su dostupne tri nove usluge, Savjetovalište za brak i porodicu, Romski Call centar i od danas Centar 27+. Ove činjenice su najbolji pokazatelj posvećenosti svih zaposlenih u ovoj javnoj ustanovi da svojim radom doprinesu stvaranju uslova za što kvalitetniji život svih naših sugrađana“, jasan je Mitrović.
Usluga Dnevnog centra 27+ će, objašnjava, funkcionisati u sklopu JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju koji je, kako navodi Mitrović, svojim radom od 2010. godine pokazao punu opravdanost svog postojanja.

„Zadovoljstvo korisnika i njihovih roditelja dosadašnjom uslugom Dnevnog centra su bili pokretačka snaga za realizaciju i ove usluge.
Nova usluga daje novi kvalitet i ovom dijelu naše opštine koji sve više svojim infrastrukturnim objektima dobija urbani karakter. Dnevni centar 27 + je površine 300 metara kvadratnih, a u njemu se nalaze prostorije koje su adaptirane i prilagođene za boravak korisnika. Pored stručnog i prijatnog osoblja koje će raditi sa njima, u Dnevnom centru se nalaze prostorije za individualni i grupni rad, prostorije za edukativne aktivnosti, senzorna soba, sala za fizioterapiju kao i sala za osobe sa autizmom. Aktivnosti u Dnevnom centru biće usmjerene na razvoj praktičnih veština za svakodnevni život, razvoj i održavanje socijalnih, kognitivnih i fizičkih funkcija za osobe sa invaliditetom“, pojašnjava on uvjeren da će usluga novog servisa korisnicima pružiti toplinu doma i da će vrijeme u njemu provesti na kvalitetan način, prožet pažnjom, ljubavlju i pripadanjem zajednici.
Vlada je, prema Mitrovićevim riječima, pomogla realizaciju ovog projekta na način što je izdvojila više od 350.000 eura, Uprava za imovinu je tokom 2016. godine kupila objekat u vrijednosti od 85.000 eura za čiju potpunu rekonstrukciju i opremanje je izdvojeno oko
270.000 eura.
„Lokalna samouprava, na čelu sa predsjednikom Veselinom Grabovićem je i ovog, kao i svih prethodnih puta, iskazala puno interesovanja za realizaciju ovog projekta u Nikšiću i, ono što je možda najvažnije, njegovo buduće finansiranje uz podršku Ministarstva rada i socijalnog staranja i na taj način pokazala koliko joj je u fokusu unapređenje kvaliteta života svakog stanovnika Nikšića“, zaključio je Mitrović.

Izrada procedura

U organizaciji Zavoda za socijalnu i dječiju zaštitu Crne Gore, 28 i 29.08.2017 održan je radni sastanak namijenjen izradi Procedura za licenciranje JU Dnevnih centara za djecu sa razvojnim smetnjama. Sastanku su prisustvovali Radojka Koprivica, direktorica Dnevnog centra Nikšić i Miloš Perović, predstavnik stručnog tima.

Jezik

Traži