„FAIR PLAY ATLETICA“

SRD Specijalna Olimpijada Nikšić u saradnji sa Specijalnom Olimpijadom Crne Gore, a pod pokroviteljstvom Ministarstva sporta, dana 05.10.2018 god, na gradskom stadionu u Nikšiću, održala je državno takmičenje u atletici pod nazivom „FAIR PLAY ATLETICA“ na kome su učesstvovali i korisnici naše Ustanove i ostvarili zapažene rezultate.

Specijalna Olimpijada Nikšić ovakvim organizovanjima pokazuje kako se djeca i mladi mogu baviti sportom bez obzira na vrstu i težinu intelektualnih smetnji, čime šalje jasnu i otvorenu poruku da svaki sportista Specijalne Olimpijade može naći svoje mjesto i dati svoj doprinos razvoju sporta kod ove populacije.

Akreditovani program obuke Zavoda za socijalnu i dječiju zaštitu Crne Gore

Zavod za socijalnu i dječiju zaštitu Crne Gore realizovao je akreditovani program obuke pod nazivom “Osnovna obuka za rad u dnevnim centrima za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju” kojoj su prisustvovali stručni radnici, stručni saradnici i saradnici novootvorenog sektora “B” naše Ustanove. Tokom trajanja obuke, realizovanoj 29. i 30. septembra u Podgorici, tim naše Ustanove, imao je prilku detaljnije se upoznati i razmijeniti iskustva sa radnim timovima ostalih dnevnih centara o definisanju procedura u radu, kreiranja dosijea korisnika, individualnog plana i prateće dokumentacije .

Ljetovanje korisnika i porodica u Pržnu

Akcija društveno odgovornih investitora, nevladinih organizacija, Ministarstva rada i socijalnog staranja, kao i Dnevnih centara, sprovedenoj na inicijativu Ivane Đurović, izvršne direktorice LEEA i Darka Ivanovića, generalnog sekretara Građanske alijanse, pozitivan je primjer društvene odgovornosti i saradnje. Naime, inicijatori akcije uz pomoć Gorana Kuševije, direktora Direktorata za socijalno staranje i dječiju zaštitu i direktora deset dnevnih centara Crne Gore omogućili su ljetovanje u moderno opremljenim apartmanskim kompleksima u Bečićima i Pržnu za 15 porodica u stanju socijalne potrebe, a čija djeca imaju smetnje i teškoće u razvoju. Pomenutom akcijom, investitori koje predstavlja Đurović omogućili su smještaj, Ministarstvo preko centara za socijalni rad obezbijedilo je jednokratnu novčanu pomoć, a Hard discount Laković hranu za sve vrijeme boravka djece sa roditeljima u modernim kompleksima.

Tri porodice čija su djeca korisnici naše Ustanove, imali su priliku da na ovaj način borave u Pržnu i o tome iskazuju veliko zadovoljstvo.

Posjeta predstavnika Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore

Odbor za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore, u sklopu svojih Planom utvrđenih aktivnosti, dana 10.07.2018 godine, posjetio je sektor „B“ Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom. Pored članova Odbora, sektor „27+“ (Duklo) Dnevnog centra su posjetili i predstavnici: institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Ministarstva rada i socijalnog staranja, Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Ministarstva zdravlja, Opštine Nikšić, Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori, kao i predstavnici NVO Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju „Naša inicijativa“ i „Građanska aliansa“.
Cilj posjete je da se članovi Odbora upoznaju sa načinom funkcionisanja prvog dnevnog centra u Crnoj Gori čije usluge koriste osobe sa invaliditetom sa 27 i više godina starosti. Članovi odbora na ovaj način naglašavaju da će u okviru kontrolne i nadzorne uloge nastaviti praćenje poštovanja prava djece sa smetnjama u razvoju i osoba sa invaliditetom.

Jezik

Traži