Prvi trening unifajd timova

Korisnici Dnevnog centra zajedno sa učenicima srednje Ekonomsko - ugostiteljske škole formirali su unifajd timove i održali svoj prvi trening. Djeca su bila veoma angažovana i aktivna u toku treninga i uživali u druženju sa učenicima škole.

Studijska posjeta Sloveniji

Od 7. do 12.aprila 2013.godine organizova na je studijska posjeta Ljubljani koju su sačinjavali predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja – Goran Kuševija - v.d.pomoćnik ministra - Sektor za socijalno staranje i dječiju zaštitu, Budimirka Ognjenović Đukanović-savjetnica ministra, predstavnici Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju iz Nikšića-Radojka Koprivica-direktorica, Miloš Perović-defektolog, Rajna Delić-vaspitač, predstavnici Dnevnog centra ,,Tisa“ iz Bijelog Polja-Saida Čikić-direktorica, Ensad Omerović- psiholog, Vladimir Lakić-medicinski tehničar i Adnan Dervishi- stomatolog. U toku petodnevne studijske posjete Dnevnom centru ,,Draga“, koji se nalazi u Ljubljani, devetočlana delegacija imala je priliku da:

  • upozna način rada ove ustanove,
  • upozna sistem zaštite osoba sa smetnjama u razvoju,
  • upozna stomatološku zaštitu djece sa smetnjam u razvoju,
  • vidi kreativne radionice u kojima učestvuju korisnici centra,
  • upozna metode rada koje se koriste u radu sa djecom sa autizmom,
  • razmjeni iskustva u rada sa djecom sa smetnjama u razvoju.


Seminar - Skola zivotnih vjestina -

Stručni tim Dnevnog centra prisustvovao je trodnevnom seminara „Škola životnih veština“ održanom na Žabljaku 12, 13, i 14. aprila . Seminar su organizovali JU Centar za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik u saradnji sa NVO „Dečje srce“ iz Beograda, u okviru projekta prekograniče saradnje „Nama je stalo“, koji ima za cilj da promoviše socijalnu inkluziju osoba sa invaliditetom i njihovih porodica kroz zajedničke aktivnosti u Crnoj Gori i Srbija. U toku ovog seminara učesnici su imali prilike da čuju nešto više o : predrasudama o licima sa smetnjama u razvoju i kako raditi na sprečavanju predrasuda, komunikaciji sa osobama sa smetnjama u razvoju, dokumentaciji socijalnih usluga, individualno vaspitnom planu, didaktičkom materijalu, timskom radu i radioničarskom radu.

Predstava „Šumski zbor“ u Dnevnom centru

Povodom mjeseca planete Zemlje članovi dramske sekcije Istok premijerno su održali predstavu "Šumski zbor" u Dnevnom centru za djecu sa smetnjama u razvoju. U ovoj predstavi učestvovalo je 10 mališana i prenijeli su jasnu poruku o očuvanju životne sredine.Mališani dnevnog centra su zainteresovano pratili poruke, zanimljive maske, zvučne efekte. Nakon predstave djeca iz Dnevnog centra i članovi Istoka su se družili uz muziku i gozbu. Dramska sekcija "Istok" se zahvaljuje na srdačnom gostoprimstvu Dnevnom centru Nikšić.kroz različite uloge predstavili su se : Luka Cmiljić, Bojana Varajić, Sara Đurković, Nina i Vanja Mirković, Žarko Perunović, Irma Kočan, Sara Odović, Duška Karadzić, Ivo Babić. Autor predstave je Nataša Karadzić.

8 Mart u Dnevnom centru

Povodom 8. marta Međunarodnog dana žena u Dnevnom centru, održan je koncert KUD Župa. Pjesma,igra,gluma i dječije umjeće nijesu izostali ni ove godine. Članovi KUD-a potrudili su se da našim korisnicima i dragim damama ovaj praznik učine danom za pamćenje.

Ovom prilikom upriličena je topla dobrodošlica za drage majke, sestre i ostale dame. Korisnici su poželjeli dragim damama puno ljubavi i radosti, uručivši im čestitke i cvijeće koje su oni izradili.
Kao mali znak pažnje i uspomenu na divno druženje korisnici su našim gostima uručili sliku koju su oni sami naslikali.