Posjeta i donacija g-dina Željka Samardžića

S8001810Prva medijska prezentacija Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju Nikšić održana je u sklopu posjete Željka Samardžića i koncerta " Svom gradu" u junu 2010. godine. Tom prilikom je uručena donacija (LCD televizor i DVD plejer) koju je obezbijedio generalni sponzor Messer.

Posjeta je bila višestruko značajna, naročitu u dijelu promovisanja našeg servisa na prigodnoj PRESS konferenciji i na taj način upoznavanja roditelja i dijela javnosti  o otvaranju Dnevnog centra, mjestu i ulozi u društvu, karakteru i uslugama koje servis nudi.