💙💙💙Obilježavanje Svjetskog dana osoba sa smetnjama iz autističnog spektra💙💙💙

Na osnovu Rezolucije UN-a iz 2007. godine, 2.april u svijetu se obilježava kao Dan autizma. Autizam je neurorazvojni poremećaj koji značajno utiče na sposobnost komunikacije i socijalne interakcije. Incidencija ovog poremećaja se povećava iz godine u godinu.
Osobe sa autizmom imaju identične ljudske vrijednosti, kao i bilo ko drugi i prema tome imaju ista ljudska prava, kao i druge osobe sa invaliditetom.
Zbog kompleksnosti njihovih potreba, oni pripadaju posebno osetljivoj grupi ljudi, čak i među ljudima sa invaliditetom. Nijedna osoba sa autizmom ne bi trebalo da bude uskraćena u slobodnom razvoju života.
 

Jezik

Traži