Forum Specijalne Olimpijade Crne Gore

 
U organizaciji Specijalne Olimpijade Crne Gore održan je FORUM NA TEMU ZDRAVLJA namijenjen roditeljima i sportistima, na kojem su zajedno sa predstavnicima roditelja, učestvovali predstavnici našeg stručnog tima, koji su ujedno treneri Specijalne Olimpijade Nikšić.
Učesnicima su predstavljene preporuke za zdrave stilove života, ishranu, fizičko i mentalno zdravlje sportista i savjeti za zdravo roditeljstvo u doba pandemije Covid-19.
Fokus diskusije učesnika i organizatora bio je usmjeren ka potrebama roditelja i sportista kao i
iznošenju planova u cilju kvalitetnog i bezbjednog pružanja usluga i dalje saradnje sa njima.

 

Jezik

Traži