Međunarodna konferencija “AUTISM AND THE FRAGILE X-ASSOCIATED DISORDERS”

Dio stručnog tima Dnevnog centra, zajedno sa direktoricom, Radojkom Koprivicom, prisustvovao je međunarodnoj konferenciji “AUTISM AND THE FRAGILE X-ASSOCIATED DISORDERS”, održanoj u Beogradu u periodu od 22.09 do 24.09.2019 godine. Učešće na konferenciji su imala značajna inostrana imena u oblasti koja se bavi autizmom i Fragilnim X hromozomom. Prisustvo ovakvim konferencijama samo je jedan od načina na koji nastojimo unaprijediti kvalitet rada naše Ustanove.

Jezik

Traži