Škola ljudskih prava OSI - Ulcinj

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, organizovao je Školu ljudskih prava OSI za predstavnike institucija na državnom i lokalnom nivou, angažovane na poslovima planiranja i primjene javnih politika, praćenje poštovanja ljudskih prava osoba s invaliditetom. Na pomenutoj školi, realizovanoj u periodu od 19. do 22. aprila 2019 u Ulcinju, učestvovao je i predstavnik stručnog tima naše Ustanove. Škola je obuhvatala teme poput Modela pristupa invaliditetu, Odnos medija i društvena slika prema invaliditetu, Domaći i međunarodni instrumenti za ostvarivanje/zaštitu ljudskih prava OSI, Filozofija samostalnog života, Pristupačnost na nivou EU i pristupačnost u CG, Antidiskriminacija, institucionalni mehanizmi za zaštitu od diskriminacije, Zaštita privatnosti ličnih podataka OSI i sl.

Jezik

Traži