Upravni organi

 

I           Upravni odbor - JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom Nikšić

Ranka Drašković, predsjednik

Svetlana Pješčić, član

Darko Kovačević, član

 

II        Direktor - JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom Nikšić

 

Radojka Koprivica, profesorica maternjeg jezika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jezik

Traži