Upravni organi

 

 

 

I           Upravni odbor - JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom Nikšić

 

Kristina Vasiljević, predsjednik

Marija Nenezić, član

Darko Kovačević, član

 

 

II        Direktor - JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom Nikšić

 

Radovan Dragnić,  v.d. direktor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jezik

Traži