Škola životnih vještina na Žabljaku

U okviru projekta ,,Nama je stalo” - Unapredenje socijalne inkluzije osoba sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica kroz zajednicke aktivnosti u Crnoj Gori i Srbiji od 27. aprila do 4. maja 2013. godine održan je program ,,Škola životnih veština” na Žabljaku na kome su ucestvovala deca i mladi sa smetnjama u razvoju iz Crne Gore i Srbije i strucnjaci koji rade sa njima,među njima i korisnici Dnevnog centra. Ovaj sedmodnevni program „Decje srce“ je namenilo osamostaljivanju dece i mladih sa smetnjama u razvoju kao uslov za stvaranje preduslova za njihovu socijalnu inkluziju.

Sedmodnevni program im omogucava da uz ustaljeni ritam dana uvežbavaju veštine koje im pomažu u osamostaljivanju i stvaranju pozitivnih navika. Licna higijena, jutarnja gimnastika, obroci, radionice, aktivnosti u prirodi, šetnje i zabavne aktivnosti omogucile su da dan bude ispunjen sadržajima koje im pružaju zadovoljstvo i mogucnost da u interakciji sa vršnjacima i uz podršku vaspitaca u zašticenim uslovima sprovode planirane aktivnosti po programu „Škola životnih veština“.

U svim aktivnostima osobe sa smetnjama u razvoju su imale aktivno ucešce. Posebno su bili srecni na radionicama gde su mogli da iskažu svoje kreativne sposobnosti i znanja. Diskoteke i zabavni program su im pružile mogucnost da se uz dobru muziku, nadmetanje i takmicarske aktivnosti dobro zabave, druže i zaljubljuju.

Pozitivna atmosfera i druženje omogucili su im sedam dana nezaboravnog druženja gde su svi ucesnici dali svoj maksimum. Lepo je videti da granice druženja ne postoje i da su se svi spojili oko zajednicke pozitivne energije zaboravljajuci iz koje zemlje, grada ili opštine poticu, da li su iz Srbije ili Crne Gore.

Prvi trening unifajd timova

Korisnici Dnevnog centra zajedno sa učenicima srednje Ekonomsko - ugostiteljske škole formirali su unifajd timove i održali svoj prvi trening. Djeca su bila veoma angažovana i aktivna u toku treninga i uživali u druženju sa učenicima škole.

Studijska posjeta Sloveniji

Od 7. do 12.aprila 2013.godine organizova na je studijska posjeta Ljubljani koju su sačinjavali predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja – Goran Kuševija - v.d.pomoćnik ministra - Sektor za socijalno staranje i dječiju zaštitu, Budimirka Ognjenović Đukanović-savjetnica ministra, predstavnici Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju iz Nikšića-Radojka Koprivica-direktorica, Miloš Perović-defektolog, Rajna Delić-vaspitač, predstavnici Dnevnog centra ,,Tisa“ iz Bijelog Polja-Saida Čikić-direktorica, Ensad Omerović- psiholog, Vladimir Lakić-medicinski tehničar i Adnan Dervishi- stomatolog. U toku petodnevne studijske posjete Dnevnom centru ,,Draga“, koji se nalazi u Ljubljani, devetočlana delegacija imala je priliku da:

  • upozna način rada ove ustanove,
  • upozna sistem zaštite osoba sa smetnjama u razvoju,
  • upozna stomatološku zaštitu djece sa smetnjam u razvoju,
  • vidi kreativne radionice u kojima učestvuju korisnici centra,
  • upozna metode rada koje se koriste u radu sa djecom sa autizmom,
  • razmjeni iskustva u rada sa djecom sa smetnjama u razvoju.


Seminar - Skola zivotnih vjestina -

Stručni tim Dnevnog centra prisustvovao je trodnevnom seminara „Škola životnih veština“ održanom na Žabljaku 12, 13, i 14. aprila . Seminar su organizovali JU Centar za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik u saradnji sa NVO „Dečje srce“ iz Beograda, u okviru projekta prekograniče saradnje „Nama je stalo“, koji ima za cilj da promoviše socijalnu inkluziju osoba sa invaliditetom i njihovih porodica kroz zajedničke aktivnosti u Crnoj Gori i Srbija. U toku ovog seminara učesnici su imali prilike da čuju nešto više o : predrasudama o licima sa smetnjama u razvoju i kako raditi na sprečavanju predrasuda, komunikaciji sa osobama sa smetnjama u razvoju, dokumentaciji socijalnih usluga, individualno vaspitnom planu, didaktičkom materijalu, timskom radu i radioničarskom radu.

Predstava „Šumski zbor“ u Dnevnom centru

Povodom mjeseca planete Zemlje članovi dramske sekcije Istok premijerno su održali predstavu "Šumski zbor" u Dnevnom centru za djecu sa smetnjama u razvoju. U ovoj predstavi učestvovalo je 10 mališana i prenijeli su jasnu poruku o očuvanju životne sredine.Mališani dnevnog centra su zainteresovano pratili poruke, zanimljive maske, zvučne efekte. Nakon predstave djeca iz Dnevnog centra i članovi Istoka su se družili uz muziku i gozbu. Dramska sekcija "Istok" se zahvaljuje na srdačnom gostoprimstvu Dnevnom centru Nikšić.kroz različite uloge predstavili su se : Luka Cmiljić, Bojana Varajić, Sara Đurković, Nina i Vanja Mirković, Žarko Perunović, Irma Kočan, Sara Odović, Duška Karadzić, Ivo Babić. Autor predstave je Nataša Karadzić.