Posjeta šefa prestavništva UNICEF-a Benjamina Perksa Dnevnom centru

Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju 19. decembra posjetili su gospodin Benjamin Perks, šef predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru i gospođa Milena Karišik, UNICEF-ov konsultant za decentralizaciju i deinstitucionalizaciju.

Tokom ove posjete gospodin Perks je imao priliku da se upozna sa programom rada Dnevnog centra.

Gospodin Perks je istakao da se uvjerio u odličan rad ustanove pod čijim krovom je drugi dom našlo 30 djece, da Dnevni centar omogućava da korisnici pokažu i razvijaju svoje pune potencijale, kao i da postanu ravnopravni i jednaki članovi društva kroz aktivnosti sprovedene u ustanovi.

Direktorica Dnevnog centra Radojka Koprivicaizrazila je zadovoljstvo prvom posjetom šefa UNICEF-a za Crnu Goru i njegove saradnice Milene Karišik, posebno ističući značaj saradnje kao karike koja najjače povezuje.

Korisnici  ustanove kao mali znak pažnje, poklonili su gospodinu Perksu sliku koju su oni  naslikali.