Sastanak radnog tima Projekta "Granice koje spajaju"

U cilju pravovremenog praćenja aktivnosti u realizaciji Projekta „Granice koje spajaju“, kao i preduzimanja daljih koraka, dana 18. i 19.maja 2023 godine, održan je sastanak projektnog tima na Zlatiboru. Sastanku su prisustvovali članovi projektnog tima NVO „Impuls“, HO „Dečije Srce“ i JU Dnevnog centra Nikšić.
Projekat finansira Evropska unija sredstvima iz IPA Programa prekogranične saradnje Srbija-Crna Gora 2014-2020.