Potpisan ugovor sa JU Dom učenika i studenata "Braća Vučinić" Nikšić

U cilju poboljšanja usluga Dnevnog centra, u dijelu koji predstavlja ishranu korisnika, zbog adekvatnijih normi koje ispunjava kuhinja JU Dom učenika i studenata „Braća Vučinić“ Nikšić, JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom Nikšić, potpisao je ugovor sa pomenutom ustanovom.
Koristimo priliku da se još jednom zahvalimo našem dugogodišnjem partneru JPU „Dragan Kovačević“ sa kojim smo morali prekinuti odličnu saradnju jer hrana iz njihove kuhinje nije odgovarala starosnoj strukturi naših korisnika.