Osnovna obuka za pružanje usluge savjetovanja za djecu sa smetnjama i teškama u razvoju

Dio strunog tima naše Ustanove, prisustvovao je dvodnevnoj “Osnovnoj obuci za pružanje usluge savjetovanja za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju”, održanoj 19. I 20. marta 2022 godine u Pljevljima. Obukom je dio stručnog tima bliže upoznat sa osnovama i principima savjetodavno-terapijskih i socijalno-edukativnih usluga socijalne i dječije zaštite.