Projekat Javni rad "Personalni asistent"

191121 2000

Posredstvom projekta Javni rad „Personalni asistent“ koji finansira ZZZCG, JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom Nikšić je radno angažovao deset personalnih asistenata na vremenski period od četiri mjeseca, čime smo željeli unaprijediti kvalitet u pružanju usluga našim korisnicima.