Treća međunarodna konferencija o asistivnim tehnologijama i komunikaciji

Predstavnici stručnog tima, na čelu sa rukovodstvom Ustanove, prisustvovali su trećoj Međunarodnoj konferenciji o asistivnim tehnologijama i komunikaciji, održanoj 5.novembra 2021 godine u Beogradu. Konferencija je imala za cilj promociju novih tehnoloških dostignuća u oblasti asistivnih sistema namijenjenih djeci sa smetnjama u razvoju i osobama sa invaliditetom.

Jezik

Traži