Nećemo se služiti riječima „društvene odgovornosti“, „humanosti“ i sl, već ćemo današnji dan obilježiti još jednom potvrdom drugarstva, kako mi to radije volimo da kažemo

Tako su ovog puta, predstavnici MZ Župa, na čelu sa predsjednikom Savjeta pomenute MZ, Dragoljubom Radulovićem, za potrebe korisnika naše Ustanove poklonili kompjuter sa pratećom opremom u znak prepoznavanja kvaliteta rada naše Ustanove i želje da daju skroman doprinos u daljoj inkluziji korisnika, među kojima ima i korisnika koji su iz ove Mjesne zajednice.

Jezik

Traži