Završna izložba radova povodom završetka projekta ,,Nove usluge socijalne zaštite za poboljšan kvalitet života"