Edukacija za primjenu asistivne tehnologije

U sklopu aktivnosti projekta “Nove usluge socijalne zaštite za poboljšan kvalitet života” koji JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom Nikšić realizuje u partnerstvu sa JU Centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju “Tisa” Bijelo Polje, dio stručnog tima obje Ustanove pohađao je edukaciju za primjenu asistivne tehnologije u radu sa korisnicima. Edukacija je održana u Bijelom Polju u Dnevnom centru “Tisa”. Projekat ko – finansiraju Evropska unija i Vlada Crne Gore u sklopu Programa EU i CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu.