Aktivnosti u Dnevnom centru (sektor A i sektor B), poštujući mjere NKT-a

U toku je primjena ART okupacije u radu sa korisnicima u Dnevnom centru, u sklopu projekta "Nove usluge socijalne i dječije zaštite za poboljšan kvalitet života".

 

 

Jezik

Traži