Donacija CKB banke

Donacijom Crnogorske Komercijalne Banke – filijala Nikšić, osvježili smo ambijent Dnevnog centra i oplemenili odgovarajućim uređajima koji će doprinijeti ugodnijem i kvalitetnijem boravku i radu naših korisnika.

Jezik

Traži