Obaviještenje

Poštovani,

JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom – Nikšić je u poslednje vrijeme često bio u prilici da u javnosti bude predstavljen kao korisnik ili dobitnik određenih donacija, a da to suštinski nije tako. Naime, kako u opštini Nikšić postoje i drugi oblici organizacija koji u svom nazivu nose ime „dnevni centar“, mediji ne navodeći pun naziv dovode javnost u nedoumicu i mišljenje da je riječ o JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom – Nikšić.  Reagovanje u pisanju obaviještenja uzrokovano je situacijom povodom nedavnog otvaranja Shopping mall centra u Nikšiću na kojem je naša Ustanova predstavljena kao dobitnik novčane donacije, dok je u međuvremenu utvrđeno da je donaciju dobila druga organizacija sličnog naziva i djelovanja.  Ovakvu situaciju smo imali i sa novčanom donacijom Shopping centra „Kamelija“ – Kotor, kao i donaciju Lovćen osiguranja namijenjenu osiguranju kombi vozila za prevoz korisnika.  Stoga, koristimo priliku da mediji i javnost u pisanju saopštenja i poziva navode pun naziv ustanove i organizacija, a isto tako i same organizacije, NVO i institucije da u komunikaciji sa javnošću, kada su u pitanju ne samo donacije, već i konkursi, projekti, pozivi za Javni rad i sl, koriste svoj puni naziv.

Jezik

Traži