Obuka - Podgorica 16. i 17.09.2017.god.

Stručni tim naše Ustanove, zajedno sa stručnim timovima Dnevnog centra Podgorica, Dnevnog centra Cetinje i Dnevnog centra Danilovgrad, na čelu sa svojim rukovodstvima, 16. i 17.09.2017 god. u Podgorici, prisustvovao je programu „Obuka stručih radnicima i stručnih saradnika za primjenu konkretnih postupaka u radu sa osobama sa smetnjama u razvoju“, koji organizuje Zavod za socijalnu i dječiju zaštitu Crne Gore, u saradnji sa UNICEF-om. Program obuke je organizovan po akreditovanom programu organizacije Dečje srce iz Beograda, koju realizuju Goran Rojević i Sašenka Mirković. Dio obuke namijenjen upoznavanju sa procedurama, realizovan je uz pomoć konsultanta Lidije Milanović