Učešće djece JU Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju - Nikšić na Specijalnoj olimpijadi – Zelenika

slike_199Djeca koja borave u JU Dnevnom centru za djecu sa smetnjama u razvoju – Nikšić učestvovali su na Specijalnoj olimpijadi – Zelenika  ( 5. - 7. oktobar 2010. godine ). Na takmičenju osvojili su dvije zlatne medalje u atletici. Takmičenje je bilo dobra prilika da se razmijene iskustva i steknu nova prijateljstva.