IPA projekat prekogranične saradnje sa BIH : Press konferencija u Sarajevu