IPA prekogranična saradnja sa Bosnom i Hercegovinom - Press konferencija i koordinacioni sastanak, 18.05. 2015. god, Bijelo Polje