Upravni organi

 

I           Upravni odbor - JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom Nikšić

1.Ranka Drašković, predsjednik

2.Mirjana Bojičić, član

3.Svetlana Pješčić, član

4.Žana Bulajić, član

5.Miloš Perović,član 

II        Direktor - JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom Nikšić

 

Radojka Koprivica, profesorica maternjeg jezika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jezik

Traži