Licencirani stručni radnici u našoj Ustanovi

32252823 1809950809027760 6374001418843455488 nShodno Pravilniku o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje i oduzimanje licence za rad stručnim radnicima u oblasti socijalne i dječije zaštite, od 3.05.2018 god, stručni radnici naše Ustanove:
1. Perović Miloš, broj licence 77
2. Krivokapić Mirjana, broj licence 78
3. Milović Milica, broj licence 79 i
4. Leković Gordana, broj licence 80
stekli su licencu za obavljanje osnovnih stručnih poslova u socijalnoj i dječijoj zaštiti.

Informacije o licenciranim stručnim radnicima mogu se naći na linku: PREUZMI

Obuka za neurofidbek i biofidbek

U svrhu unaprijeđenja znanja i vještina u radu sa korisnicima, naša Ustanova nastoji ispratiti naučne i metodološke novitete. Tim povodom, dio stručnog tima prošao je obuku za primjenu biofidbeka i neurofidbeka koju je realizovala Katerina Krstić ispred Centra za biofidbek i govorno – jezičke poremećaje u Beogradu. Obuka je realizovana u sklopu aktivnosti projekta pod nazivom “Savremene metode” podržanog od Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću. Riječ je o metodama namijenjenim najprije osobama sa poremećajima pažnje (ADD), poremećajima pažnje sa hiperaktivnošću (ADHD), djeci koja imaju smetnje u učenju i govoru, a koje im omogućavaju da na jednostavan način, putem kompjuterskih igrica vježbaju pažnju i koncentraciju, a stanje odsutnosti i sanjarenja svedu na najmanji nivo koliko je to moguće.
U znak dobre saradnje, dio stručnog tima poklonio je rad u dekupaž tehnici koju su izradili korisnici uz pomoć svojih vapsitača.

Art radionica

U sektoru „B“ Dnevnog centra, organizovano je druženje i zajednička art radionica korisnika sektora „A“ i „B“. Lijepo druženje korisnika oba sektora, sunčan proljećni dan i zadovoljstvo svih, doprinijeli su u zajedničkom kreativnom iskazu.

U susret Vaskrsu

Čari predstojećeg praznika Vaskrsa i rituali ukrašavanja jaja, podjednako su se osjetili u sektoru “A” i u sektoru “B” naše Ustanove. Korisnici u oba sektora su sa svojim vaspitačima učestvovali u tradicionalnom bojanju i ukrašavanju jaja.

Sektor B (27+) primio je prve korisnike

U ponedjeljak 26.03.2018. godine, sektor B (27+) Dnevnog centra je otvorio vrata za dvanaest korisnika, četiri korisnika starijih od 27 godina, bivših korisnika usluga Dnevnog centra, koji zbog zakonskih ograničenja, usled dostizanja starosne granice, nijesu mogli koristiti usluge dnevnog boravka, i osam korisnika starijih od dvadest četiri godine koji su postojeći korisnici usluge dnevnog boravka. Na ovaj način je, u skladu sa Memorandum kojeg su potpisali Minstarstvo rada i socijalnog staranja i Opština Nikšić, riješen problem diskontinuiteta ovoga servisa za lica koja su navršila 27 godina.


Ovome činu je prethodio niz aktivnosti kojima su morali biti zadovoljeni zakonski, tehnički i organizacioni uslovi za pružanje usluga dnevnog boravka.


Za sticanje zakonskih uslova za početak rada sektora B, neophodno je bilo:


• Donijeti novu Odluku o osnivanju ustanove, u kojoj je sadržano proširenje djelatnosti na osobe sa invaliditetom starije od 27 godina. Odluku o osnivanju je donijela Skupština opštine Nikšić na zasjedanju 18.10.2017. godine.
• Donijeti novi Statut koji je usklađen sa Odlukom o osnivanju. Statut je donešen u novembru 2017. godine, a stupio je na snagu davanjem saglasnoti od strane Skupštine opštine Nikšić, 20.12.2017. godine.
• Uraditi novi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, u skladu sa proširenjem djelatnosti i potrebama otvaranja novih radnih mjesta u sektoru B. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta je donešen u novembru mjesecu. Saglasnost na njega je dao Predsjednik Opštine 13.11.2017., a stupio je na snagu u zakonskom roku 20.11.2017.
• Ispunjenjem zakonskih uslova objavljen je oglas za popunu radnih mjesta 13.12.2017., a nakon donošenja rješenja o prijemu i protoka roka za žalbe, novi radnici su potpisali ugovore o radu 29.12.2017.


U periodu od 20.01.2018. do 20.03.2018. novozaposleni radnici su morali steći neophodna teorijska i praktična znanja u radu sa osobama sa invaliditetom, od primjene procedura rada u dnevnim centrima, do pružanja prve pomoći.


Uporedo sa izradom pravnih akata, radilo se na pribavljanju atesta neophodnih za tehnički prijem i upotrebu objekta.

Jezik

Traži