Manifestacija JU Muzeji i galerije Nikšić

Korisnici Dnevnog centra, zajedno sa svojim vaspitačima, dana 18.maja 2018 godine, priključili su se obilježavanju evropske manifestacije Dan i noć muzeja koju je organizovala JU Muzeji i galerije Nikšić. U okviru pomenute manifestacije, organizovan je i hepening „Body Art“ u kome su učestvovali i naši korisnici.

Licencirani stručni radnici u našoj Ustanovi

32252823 1809950809027760 6374001418843455488 nShodno Pravilniku o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje i oduzimanje licence za rad stručnim radnicima u oblasti socijalne i dječije zaštite, od 3.05.2018 god, stručni radnici naše Ustanove:
1. Perović Miloš, broj licence 77
2. Krivokapić Mirjana, broj licence 78
3. Milović Milica, broj licence 79 i
4. Leković Gordana, broj licence 80
stekli su licencu za obavljanje osnovnih stručnih poslova u socijalnoj i dječijoj zaštiti.

Informacije o licenciranim stručnim radnicima mogu se naći na linku: PREUZMI

Obuka za neurofidbek i biofidbek

U svrhu unaprijeđenja znanja i vještina u radu sa korisnicima, naša Ustanova nastoji ispratiti naučne i metodološke novitete. Tim povodom, dio stručnog tima prošao je obuku za primjenu biofidbeka i neurofidbeka koju je realizovala Katerina Krstić ispred Centra za biofidbek i govorno – jezičke poremećaje u Beogradu. Obuka je realizovana u sklopu aktivnosti projekta pod nazivom “Savremene metode” podržanog od Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću. Riječ je o metodama namijenjenim najprije osobama sa poremećajima pažnje (ADD), poremećajima pažnje sa hiperaktivnošću (ADHD), djeci koja imaju smetnje u učenju i govoru, a koje im omogućavaju da na jednostavan način, putem kompjuterskih igrica vježbaju pažnju i koncentraciju, a stanje odsutnosti i sanjarenja svedu na najmanji nivo koliko je to moguće.
U znak dobre saradnje, dio stručnog tima poklonio je rad u dekupaž tehnici koju su izradili korisnici uz pomoć svojih vapsitača.

Art radionica

U sektoru „B“ Dnevnog centra, organizovano je druženje i zajednička art radionica korisnika sektora „A“ i „B“. Lijepo druženje korisnika oba sektora, sunčan proljećni dan i zadovoljstvo svih, doprinijeli su u zajedničkom kreativnom iskazu.

U susret Vaskrsu

Čari predstojećeg praznika Vaskrsa i rituali ukrašavanja jaja, podjednako su se osjetili u sektoru “A” i u sektoru “B” naše Ustanove. Korisnici u oba sektora su sa svojim vaspitačima učestvovali u tradicionalnom bojanju i ukrašavanju jaja.

Jezik

Traži