Obuka Prve pomoći za sektor "B"

U našoj Ustanovi, danas je kadar radno – angažovan za sektor „B“ , prošao sertifikovani program obuke za Prvu pomoć koju je realizovao dr Jovan Utješinović ispred OO Crvenog krsta – Nikšić.

Obuka kadra za sektor "B"

U toku je obuka novog kadra radno angažovanog za sektor “B”. Obuka se realizuje u sektoru “A” gdje se novi kadar u neposrednom radu sa korisnicima upoznaje sa načinom funkcionisanja Ustanove, etičkim kodeksom, procedurama u radu, načinom vođenja dosijea korisnika, planiranjem i realizacijom radno – okupacione terapije i okupacije sportom da bi kvalitetno pripremljeni mogli samostalno otpočeti rad u sektoru B.

Dani defektologa 2018.

U organizaciji Društva defektologa Srbije i Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, i ove godine održani su Tradicionalni godišnji strukovni susreti defektologa i specijalnih pedagoga Srbije “Dani defektologa” čiji je centralni dio Stručno – naučna konferencija sa međunarodnim učešćem. Pomenutom kongresu koji je održan u Nišu u periodu od 1. do 4.02.2018 godine, prisustvovali su stručni radnici naše Ustanove Perović Miloš I Dragnić Radovan, na čelu sa direktoricom Radojkom Koprivicom.

Po završetku aktivnosti, stručni tim je dobio sertifikate za učešće u pomenutoj Konferenciji.

Novogodišnji praznici

 

I ove godine u našoj Ustanovi osjeća se praznično raspoloženje povodom predstojećih novogodišnjih praznika, a za osjećaj prazničnog darivanja naših korisnika, potrudio se veći broj donatora. Zadovoljstvo I osmjehe na njihovim licima izmamilo je I prisustvo Deda mraza na novogodišnjoj žurci koju smo priredili ovim povodom.
Ovom prilikom u ime korisnika I Ustanove, na ukazanoj podršci zahvaljujemo se:
- Upravi carina Crne Gore
- Sindikalnoj organizaciji zaposelnih EPCG AD Nikšić
- Nevladinom udruženju “Kutak”
- Pjesnikinji Anđeli Backović
- UNIPROM-u.

Posjeta UNICEF-a

Novi šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Osama Kogali sa svojim saradnicima, dana 30.12.2017 prvi put je posjetio našu Ustanovu. Upoznavši se sa načinom funkcionisanja Ustanove i rada sa djecom, uputio je velike pohvale i istakao da će vrlo brzo nastojati uspostaviti saradnju kroz različite vidove podrške. Ovom prilikom, korisnici naše Ustanove poklonili su predstavnicima UNICEF-a prigodan poklon u vidu kutije u dekupaž tehnici koju su izradili uz pomoć terapeuta.

Jezik

Traži