Opštinsko takmičenje „Fair play basket“

SRD Specijalna Olimpijada Nikšić, u saradnji sa Specijalnom Olimpijadom Crne Gore i uz finansijsku podršku Ministarstva sporta Crne Gore, 23.03.2018 god realizovala je opštinsko takmičenje “Fair play basket”. Na takmičenju su učestvovali i korisnici Dnevnog centra, koji su ujedno članovi SRD Specijalna Olimpijada Nikšić. Održano takmičenje predstavlja kvalifikacioni turnir na kome su odabrane dvije ekipe (muška i ženska) koje će predstavljati SRD Specijalnu Olimpijadnu Nikšić na državnom takmičenju Specijalne olimpijade Crne Gore.

Obuka Prve pomoći za sektor "B"

U našoj Ustanovi, danas je kadar radno – angažovan za sektor „B“ , prošao sertifikovani program obuke za Prvu pomoć koju je realizovao dr Jovan Utješinović ispred OO Crvenog krsta – Nikšić.

Obuka kadra za sektor "B"

U toku je obuka novog kadra radno angažovanog za sektor “B”. Obuka se realizuje u sektoru “A” gdje se novi kadar u neposrednom radu sa korisnicima upoznaje sa načinom funkcionisanja Ustanove, etičkim kodeksom, procedurama u radu, načinom vođenja dosijea korisnika, planiranjem i realizacijom radno – okupacione terapije i okupacije sportom da bi kvalitetno pripremljeni mogli samostalno otpočeti rad u sektoru B.

Dani defektologa 2018.

U organizaciji Društva defektologa Srbije i Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, i ove godine održani su Tradicionalni godišnji strukovni susreti defektologa i specijalnih pedagoga Srbije “Dani defektologa” čiji je centralni dio Stručno – naučna konferencija sa međunarodnim učešćem. Pomenutom kongresu koji je održan u Nišu u periodu od 1. do 4.02.2018 godine, prisustvovali su stručni radnici naše Ustanove Perović Miloš I Dragnić Radovan, na čelu sa direktoricom Radojkom Koprivicom.

Po završetku aktivnosti, stručni tim je dobio sertifikate za učešće u pomenutoj Konferenciji.

Jezik

Traži