Ljetovanje korisnika i porodica u Pržnu

Akcija društveno odgovornih investitora, nevladinih organizacija, Ministarstva rada i socijalnog staranja, kao i Dnevnih centara, sprovedenoj na inicijativu Ivane Đurović, izvršne direktorice LEEA i Darka Ivanovića, generalnog sekretara Građanske alijanse, pozitivan je primjer društvene odgovornosti i saradnje. Naime, inicijatori akcije uz pomoć Gorana Kuševije, direktora Direktorata za socijalno staranje i dječiju zaštitu i direktora deset dnevnih centara Crne Gore omogućili su ljetovanje u moderno opremljenim apartmanskim kompleksima u Bečićima i Pržnu za 15 porodica u stanju socijalne potrebe, a čija djeca imaju smetnje i teškoće u razvoju. Pomenutom akcijom, investitori koje predstavlja Đurović omogućili su smještaj, Ministarstvo preko centara za socijalni rad obezbijedilo je jednokratnu novčanu pomoć, a Hard discount Laković hranu za sve vrijeme boravka djece sa roditeljima u modernim kompleksima.

Tri porodice čija su djeca korisnici naše Ustanove, imali su priliku da na ovaj način borave u Pržnu i o tome iskazuju veliko zadovoljstvo.

Posjeta predstavnika Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore

Odbor za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore, u sklopu svojih Planom utvrđenih aktivnosti, dana 10.07.2018 godine, posjetio je sektor „B“ Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom. Pored članova Odbora, sektor „27+“ (Duklo) Dnevnog centra su posjetili i predstavnici: institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Ministarstva rada i socijalnog staranja, Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Ministarstva zdravlja, Opštine Nikšić, Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori, kao i predstavnici NVO Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju „Naša inicijativa“ i „Građanska aliansa“.
Cilj posjete je da se članovi Odbora upoznaju sa načinom funkcionisanja prvog dnevnog centra u Crnoj Gori čije usluge koriste osobe sa invaliditetom sa 27 i više godina starosti. Članovi odbora na ovaj način naglašavaju da će u okviru kontrolne i nadzorne uloge nastaviti praćenje poštovanja prava djece sa smetnjama u razvoju i osoba sa invaliditetom.

Dnevni centar stekao licencu za obavljenje djelatnosti

licenca 210618Naša ustanova JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom – Nikšić, shodno Zakonu o socijalnoj i dječijoj zaštiti, među prvima u Crnoj Gori stekla je Licencu za obavljanje djelatnosti socijalne i dječije zaštite.

Izlet Grahovo - Savez izviđača CG

Savez izviđača Crne Gore, dana 19.06.2018, za korisnike naše Ustanove, organizovao je izlet na Grahovu, osmišljen bogatim aktivnostima i druženjem sa izviđačima i polaznicima VODNE ŠKOLE. U okviru druženja, korisnici i vaspitači Dnevnog centra obišli su Arboretum – Botaničku baštu i Grahovsko jezero, imali priliku probati lokalne čajeve i čuti nešto o flori i fauni Grahova. Po završetku aktivnosti, naši korisnici su dobili po knjigu sa posvetom Saveza izviđača Crne Gore i prigodne poklone u vidu slatkiša.

Jezik

Traži