Škola ljudskih prava OSI - Ulcinj

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, organizovao je Školu ljudskih prava OSI za predstavnike institucija na državnom i lokalnom nivou, angažovane na poslovima planiranja i primjene javnih politika, praćenje poštovanja ljudskih prava osoba s invaliditetom. Na pomenutoj školi, realizovanoj u periodu od 19. do 22. aprila 2019 u Ulcinju, učestvovao je i predstavnik stručnog tima naše Ustanove. Škola je obuhvatala teme poput Modela pristupa invaliditetu, Odnos medija i društvena slika prema invaliditetu, Domaći i međunarodni instrumenti za ostvarivanje/zaštitu ljudskih prava OSI, Filozofija samostalnog života, Pristupačnost na nivou EU i pristupačnost u CG, Antidiskriminacija, institucionalni mehanizmi za zaštitu od diskriminacije, Zaštita privatnosti ličnih podataka OSI i sl.

Dan osoba sa autizmom

Svjetski dan osoba sa autizmom obilježen je različitim aktivnostima u kojima su učestvovali korisnici oba sektora naše Ustanove, a na radost korisnika, plavi baloni odletjeli su u nebo kao simbol podrške.

Svjetski dan osoba sa Daunovim sindromom

Svjetski dan osoba sa Daunovim sindromom obilježen u A i B sektoru naše Ustanove, ovog puta simbolično predstavljamo aktivnostima kroz 21 fotografiju.

Dani defektologa 2019

U organizaciji Društva defektologa Srbije i Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu, i ove godine održani su Tradicionalni godišnji strukovni susreti defektologa i specijalnih pedagoga Srbije “Dani defektologa” čiji je centralni dio Stručno – naučna konferencija sa međunarodnim učešćem. Pomenutom kongresu koji je održan na Zlatiboru u periodu od 21 do 24.februara 2019 godine, prisustvovao je dio stručnog tima naše Ustanove Perović Miloš I Dragnić Radovan, na čelu sa direktoricom Radojkom Koprivicom.

Dnevni centar organizovao akciju dobrovoljnog davanja krvi

Dnevni centar u saradnji sa OO Crvenog krsta Nikšić, dana 15.02.2019 god, organizovao je akciju dobrovoljnog davanja krvi u kojoj je prikupljeno 11 jedinica. Ovo je prva samostalna akcija Dnevnog centra ovog tipa, a inače treća po redu u kojoj učestvujemo.

Jezik

Traži