Na Žabljaku održan Seminar na temu »Izrada godišnjih programa za Dnevni centar«

seminar1Članom 9.stav 1.tačka 8. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vaspitanju i obrazovanju djece sa posebnim potrebama (»Sl.list CG »br.45/10 ) se propisuje da su »Dnevni centri ustanove dječje i socijalne zaštite  za podršku djece sa smetnjama u razvoju, koja može obavljati i vaspitno obrazovni rad u kojem se stiču vještine neophodne za svakodnevni život«.

Shodno tim izmjenama, stručni tim Dnevnog centra uradio je specijalizovane programe, koji su u julu mjesecu  ove godine, od strane Nacionalnog savjeta za obrazovaje usvojeni.

Pa je u skladu sa tim, dana 03.09. i 04.09.2011. godine, u Žabljaku održan dvodnevni seminar  za stručna lica  Dnevnog centra  Nikšić i Dnevnog centra Bijelo Polje, na temu »Izrada godišnjih programa za Dnevni centar«, čiji je predavač bila  doc.dr. Nada Šakotić.

Posjeta poznatog pjevača Sergeja Ćetkovića Dnevnom centru u Nikšiću

sergej1Dana 01.09.2011. godine , u JU Dnevni centar  za djecu sa smetnjama u razvoju Nikšić, upriličena je posjeta našeg poznatog  estradnog umjetnika Sergeja Ćetkovića, povodom opredijeljene  donacije, od sredstava  dobijenih prodajom CD - materijala sa Sergejovog koncerta održanog u Areni u Beogradu. Tom prilikom se upoznao, družio i fotografisao sa djecom - korisnicima centra.

Obilježavanje prve godine rada Dnevnog centra

Picture_099_resize

Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju je dana 16.06.2011. godine na skroman način obilježio godišnjicu rada. Prvi rođendan naše ustanove proslavljen je u prisustvu djece, roditelja, članova Upravnog odbora, a gosti su bili i članovi Društva mladih ekologa koji su priredili predstavu, kao i mladi solisti Jelena Zvicer, Nemanja Marojević i Filip Vučić. Posebno smo ponosni na program koji su pripremila naša djeca.

Direktorica Dnevnog centra, g-đa  Radojka Koprivica je govorila o uslovima boravka  u Dnevnom centru, do sada postignutom i planovima.

Od januara ove godine, u Dnevnom centru radi fizioterapeut u dobro opremljenoj sali za kineziterapiju, od maja mjeseca je nastavljen prevoz djece u specijalizovanom kombiju, uz pratnju medicinskog tehničara, a od juna je angažovan psiholog, tako da smo u velikoj mjeri kompletirali adekvatni stručni kadar.

U toku je kandidovanje projekta za program prekogranične saradnje, u saradnji sa srodnim ustanovama iz  Bijelog Polja i Sarajeva, kojim se žele obezbijediti sredstva za opremanje radionica za radnookupacionu terapiju, koje će povećati kvalitet boravka korisnicima naših usluga.

Gospođa Koprivica se na kraju zahvalila na podršci osnivaču SO Nikšić, Ministarstvu rada i socijalnog staranja, Komisiji za usmjeravanje djece sa smetnjama u razvoju i donatorima koji su pružili podršku osnivanju i radu Dnevnog centra.

Rad na projektu prekogranične saradnje BiH i Crne Gore

BIHNakon Javnog poziva  Programa prekogranične saradnje, otpočeo je rad na projektu  07.maja 2011. godine. Nosilac projekta je ustanova „Vladimir Nazor" iz Sarajeva, BiH, a iz Crne Gore partneri su Dnevni centri za djecu sa smetnjama u razvoju  Bijelo Polje i Nikšić. U prostorijama Dnevnog centra „Tisa" u Bijelom Polju održane su radionice 07. i 08.maja 2011. godine. Rad na projektu će biti nastavljen 30. i 31. maja 2011. godine u Sarajevu.

Dnevni centar nabavio kombi vozilo za prevoz djece

kombiNovim kombi vozilom, nabavljenim sredstvima koja su dobijena raspodjelom sredstava od igara na sreću za realizaciju projekta  „Poklonimo onima koji ne mole", 18.04.2011. godine   počeo je prevoz djece, korisnika usluga Dnevnog centra. Djeca se specijalizovanim kombi vozilom u pratnji medicinskog tehničara, dovoze i odvoze do svoje kuće.

Ova usluga je od posebnog značaja za roditelje kojima je prevoz djece u sopstvenoj organizaciji  problematična zbog materijalnih i organizacionih razloga.

Jezik

Traži