Dan ustanove - VII godina rada

Tokom sedam godina postojanja, JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju Nikšić svake godine nastoji obilježiti 15.jun, dan njenog osnivanja. Tako je bilo i ove godine. Za razliku od prethodnih par godina kada smo dan Ustanove obilježavali zajedničkim izletom sa djecom i njihovim roditeljima, ove godine smo organizovali bogat kulturno-umjetnički program u kojem su u folklornim igrama KUD „Čigra“ i pjesmama Zorana Džiknića i Svetlane Bubanja, uživala djeca i roditelji. Program je otvorila Nikolina Bezmarević, korisnica Dnevnog centra, recitujući stihove pjesme Dragana Radulovića – „Ja ne volim da sam sam“ , nakon čega se zahvalila prisutnima i učesnicima programa koji su isti učinili bogatijim.

Gostima se obratila i Radojka Koprivica, direktorica JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju, i zahvalila na prisustvu.

 

Edukacija – primjena ORFF muzikoterapije

U organizaciji JU Centra za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Prijestonici Cetinje, 3 i 4. juna 2017 godine, održan je prvi modul edukacije „Primjena elemenata Orff Schulwerka u muzikoterapiji (MT). Edukacija kojoj je prisustvovao stručni tim naše Ustanove, obuhvatala je dvije tematske cjeline i radionice: primjena elemenata Orff muzikoterapije i radionice za izradu Orffovih instrumenata i njihova upotreba u plesu i pokretu. Voditelji edukacije su dr.sc. Ksenija Burić i dipl.inž. Branko Meštrić. Dosadašnja iskustvena praksa u svijetu, a od nedavno i kod nas, ukazuje na pozitivne učinke muzikoterapije u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju, prvenstveno djece sa cerebralnom paralizom i djece sa poremećajima iz autističnog spektra.

Evropska nedjelja fudbala


U organizaciji Specijalne Olimpijade Crne Gore, jednodnevnim edukativnim seminarom za nove trenere na temu “UNIFIED/inkluzivni fudbal”, kao i takmičenjem u UNIFIED fudbalu, u sportskom kompleksu, Verde“ 26-27.05.2017 u Podgorici, obilježena je Evropska nedelja fudbala. Na UNIFIED takmičenju u fudbalu, u kojem je učestvovalo više od 100 učesnika iz osam gradova Crne Gore: Podgorice, Nikšića, Bara, Berana, Pljevalja, Plava, Cetinja i Bijele, djeca Dnevnog centra, koji su ujedno sportisti u okviru "Specijalne olimpijade Nikšić", ostvaili su zapažene rezultate. Muška UNIFIED fudbalska ekipa osvojila je II mjesto u II diviziji – srebrena medalja, dok je ženska UNIFIED fudbalska ekipa osvojila III mjesto II divizije – bronzana medalja. U okviru pomenutog događaja, seminaru su prisustvovali i vaspitači naše ustanove, ujedno i treneri SRD "SPECIJALNA OLIMPIJADA NIKŠIĆ” koji su imali prilike da se upoznaju sa novim pravilima u UNIFIED/inkluzivnom fudbalu.

Takmičenje u atletici - OŠ "Dušan Bojović"

OŠ "Dušan Bojović" Nikšić, organizovala je takmičenje u atletici na kojem su učestvovala i djeca naše Ustanove.


Obuka za primjenu PECS metode – Beograd

U okviru projekta "Slikom do riječi – PECS", podržanog od Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću, stručni tim Dnevnog centra, na čelu sa direktoricom, pohađao je obuku za primjenu PECS metode koja se odnosi na komunikaciju putem razmjene slika. Obuku su održali dr Nenad Rudić, psihijatar i Viola Ivkić – Povše, defektolog, logoped, reedukator psihomotorike. Obuka je obuhvatala i predavanje prof.dr Petra Nastasića, neuropsihijatra na temu „Sindrom sagorijevanja u socijalnom radu" Kroz posjete u okviru „Centra za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju" stručni tim je obišao Dnevni boravak „Sunce", Dnevni boravak u Šekspirovoj i Ustanovu za decu i mlade "Sremčica", kao i Stacionar za osobe sa autizmom, i upoznao se sa sa inovativnim metodama u radu sa osobama sa autizmom.

Jezik

Traži