Posjeta predstavnika Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore

Odbor za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore, u sklopu svojih Planom utvrđenih aktivnosti, dana 10.07.2018 godine, posjetio je sektor „B“ Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom. Pored članova Odbora, sektor „27+“ (Duklo) Dnevnog centra su posjetili i predstavnici: institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Ministarstva rada i socijalnog staranja, Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Ministarstva zdravlja, Opštine Nikšić, Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori, kao i predstavnici NVO Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju „Naša inicijativa“ i „Građanska aliansa“.
Cilj posjete je da se članovi Odbora upoznaju sa načinom funkcionisanja prvog dnevnog centra u Crnoj Gori čije usluge koriste osobe sa invaliditetom sa 27 i više godina starosti. Članovi odbora na ovaj način naglašavaju da će u okviru kontrolne i nadzorne uloge nastaviti praćenje poštovanja prava djece sa smetnjama u razvoju i osoba sa invaliditetom.

Jezik

Traži