Obuka za neurofidbek i biofidbek

U svrhu unaprijeđenja znanja i vještina u radu sa korisnicima, naša Ustanova nastoji ispratiti naučne i metodološke novitete. Tim povodom, dio stručnog tima prošao je obuku za primjenu biofidbeka i neurofidbeka koju je realizovala Katerina Krstić ispred Centra za biofidbek i govorno – jezičke poremećaje u Beogradu. Obuka je realizovana u sklopu aktivnosti projekta pod nazivom “Savremene metode” podržanog od Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću. Riječ je o metodama namijenjenim najprije osobama sa poremećajima pažnje (ADD), poremećajima pažnje sa hiperaktivnošću (ADHD), djeci koja imaju smetnje u učenju i govoru, a koje im omogućavaju da na jednostavan način, putem kompjuterskih igrica vježbaju pažnju i koncentraciju, a stanje odsutnosti i sanjarenja svedu na najmanji nivo koliko je to moguće.
U znak dobre saradnje, dio stručnog tima poklonio je rad u dekupaž tehnici koju su izradili korisnici uz pomoć svojih vapsitača.

Jezik

Traži