Art radionica

U sektoru „B“ Dnevnog centra, organizovano je druženje i zajednička art radionica korisnika sektora „A“ i „B“. Lijepo druženje korisnika oba sektora, sunčan proljećni dan i zadovoljstvo svih, doprinijeli su u zajedničkom kreativnom iskazu.

Jezik

Traži