Obuka Prve pomoći za sektor "B"

U našoj Ustanovi, danas je kadar radno – angažovan za sektor „B“ , prošao sertifikovani program obuke za Prvu pomoć koju je realizovao dr Jovan Utješinović ispred OO Crvenog krsta – Nikšić.

Jezik

Traži